Kampanj påminner unga om att inte använda mobilen i trafiken

Influerare tas till hjälp för att visa hur lång sträcka en bil hinner färdas medan chauffören kollar sin mobil.

En ny kampanj tar hjälp av influerare för att visa hur långt en bil hinner färdas under tiden chauffören uppdaterar sociala medier.
De flesta finländare anser att det är bra att användningen av mobiltelefon begränsas under bilkörning. Enligt en enkät som Trafikskyddet gjort är det bara ett fåtal som tycker att det inte finns några risker med att skriva korta meddelanden medan man kör bil.
Med sin nya kampanj När du kör, kör riktar sig Trafikskyddet särskilt till unga i trafiken. Med hjälp av influerare på sociala medier påminner kampanjen om hur mycket som hinner hända i trafiken på några sekunder.
– Influerares inlägg som visar hur lång tid ett meddelande eller inlägg i sociala medier tar, och hur långt bilen hinner färdas under samma tid, har varit en ögonöppnare. Om du är upptagen av det som sker på mobilskärmen, kan du utan att ens lägga märke till det lätt färdas en sträcka som motsvarar en hockeyrink, säger Trafikskyddets utbildningsinstruktör Elias Ruutti i ett pressmeddelande.
Om uppmärksamheten är riktad på mobilen lägger föraren inte alltid märke till ändringar i trafiken. Det kan leda till att man inte märker att en annan trafikant gör något oväntat.
– Att kolla i telefonen, använda sociala medier eller ta bilder under bilkörning leder inte nödvändigtvis till något omedelbart. Det kan skapa en inbillning hos föraren att det är problemfritt att använda mobiltelefon under bilkörning, säger Ruutti.
Var tionde trafikant som svarade på Trafikskyddets enkät berättade att de hade hamnat i farliga situationer under de senaste 12 månaderna efter att ha använt sin mobiltelefon i trafiken. I frågan preciserades inte om trafikanten körde bil, färdades till fots, med cykel eller på något annat sätt.

ANDRA LÄSER