Det skärpta språkkunskapskravet inom välfärdsområdet slopades

Välfärdsområdesstyrelsen backade angående kravet på språkkunskaper för områdets serviceansvariga, alltså närförmännen, som till exempel ledande hemvårdare eller avdelningsskötare.

Det blir inga skärpta språkkrav för närfömän inom välfärdsområdet.
21.10.2022 10:14
I augusti fattade välfärdsområdesstyrelsen ett beslut som skulle ha skärpt språkkunskapskravet för områdets närförmän.
Det beslutet gick ut på att närförmännen i det nya välfärdsområdet måste ha goda muntliga och skriftliga kunskaper i båda inhemska språken.
Under torsdagens möte valde styrelsen att ändra det här beslutet. Språkkunskapskraven kommer alltså att motsvara de nuvarande kraven också inom det kommande välfärdsområdet. Det vill säga att det krävs goda muntliga kunskaper i båda språken men goda skriftliga kunskaper bara i ena språket.

ANDRA LÄSER