Nytt utlåtande om Helens planerade spillvärmerör - nu riktas blickarna mot havet

NTM-centralen vill att en dragning via havsvägen ska undersökas likvärdigt med de övriga alternativen, som alla går markvägen genom Sibbo.

NTM-centralen vill att en dragning via havsvägen ska undersökas likvärdigt med de andra alternativen för Helens planerade spillvärmerör.
10.03.2022 10:45 UPPDATERAD 10.03.2022 12:19
NTM-centralen har kommit med ett utlåtande om programmet för miljökonsekvensbedöming då det gäller energibolaget Helens planer att utnyttja spillvärmen från industriområdet i Sköldvik.
För att överföra spillvärmen krävs att fjärrvärmerör byggs mellan Helsingfors och Sköldvik och samtliga av de sju dragningsalternativ som hittills presenterats går genom Sibbo.
NTM-centralen vill att en dragning via havet också ska undersökas. Motiveringen är det skulle föra med sig betydande mervärde eftersom de övriga alternativen är rätt så likadana.
Man uppskattar att en dragning via havsvägen skulle orsaka färre olägenheter för invånare, markägare och ekosystemet.
Hela utlåtandet, som också innehåller en sammanfattning av utlåtanden och kommentarer från kommuner, myndigheter, föreningar och invånare, hittar du här.

ANDRA LÄSER