All tandvård till Näse

En mobil vårdenhet ska ändå flytta ut munhälsovården till skolor och till servicehus.

MUNHÄLSOVÅRD. Högstadieelever är en problemgrupp inom tandvården i Borgå eftersom de ofta inte dyker upp till bokade behandlingar. Arkivbild.
Social- och hälsovårdsnämnden i Borgå får sitt möte på tisdag ta ställning till ett förslag om centralisering av munhälsovården.
Tandklinikerna vid Linnajoen koulu, vid Kvarnbackens skola och vid Pääskytien koulu ska dras in, är förslaget. Tandkliniken vid Lyceiparkens skola dras inte in ännu i det här skedet, men en flytt blir troligen aktuell senare.
All munhälsovård flyttas småningom till Näse och därför måste man renovera nya behandlingsrum där. Kostnaderna uppskattas till 250 000 euro.
Flyttningen motiveras av ekonomi och effektivitet.
– Tillgången på vård förbättras för alla åldersgrupper, säger servicedirektör Kati Liukko. I en stor enhet är verksamheten mindre sårbar.

Mobil tandvård

Samtidigt satsar staden på en mobil vårdenhet, som redan har prövats vid servicehus för äldre.
Den mobila vårdenheten lämpar sig bra också för undersökning av skolelevers munhälsa. Undersökningar kan utföras vid alla lågstadieskolor och eleverna får en jämlik vård.
Med hjälp av den mobila vårdenheten kan munhälsovårdens tjänster i fortsättningen ges vid flera skolor och servicehus för äldre.

Högstadieelever

– Modellen En smidig munklinik togs i användning i april och den har visat sig fungera väldigt bra, säger Liukko.
Modellen går ut på att all tandvård sker under ett och samma besök.
– Den serviceformen kan också utvecklas vidare när verksamheten och personalen koncentreras till samma lokaler.
Högstadielever är en problemgrupp eftersom de ofta låter bli att komma till bokade behandlingar.
Därför vill Liukko att högstadieeleverna i fortsättningen behandlas vid En smidig munklinik.
ANDRA LÄSER