När tidningsjobbet tynger

Thomas Rosenberg ser tecken på att ett mer hållbart, humant och barmhärtigt sätt att leva är förebud om förändring.

Då flera personer på kort tid hoppar av från ledande poster och väljer att i stället jobba inom kyrkan, eller med kyrkan närstående organisationer, säger det kanske nånting om vår tid. Jag tänker på Markus Österlund, som överraskade många genom att stiga av från en framgångsrik karriär, senast som folktingssekreterare, för att i stället bli församlingsföreståndare inom Andreaskyrkan i Helsingfors. Jag tänker på Jan-Erik ”Erkki” Andelin, som från positionen som en av våra vassaste skribenter växlade ”neråt” till redaktör på Kyrkpressen. Och nu senast Susanna Landor, som lämnade chefredaktörsposten på HBL och började arbeta som diakon i Kyrkslätt.