Kolumn: I Finland talar man finska

Sedan jag kom till Finland för snart två decennier sedan har väldigt mycket hänt med svenska språket i landet – och nästan inget av det är positivt.

För tio år sedan var det exempelvis en självklarhet att alla som jobbade med någon form av service i en så utpräglat svenskspråkig nejd som östra Nyland skulle kunna svenska. Absolut inte till perfektion, men tillräckligt för att kunna ge den mest grundläggande informationen. Hur mycket man ska betala i kassan. Åt vilket håll WC finns. Det krävs inte mycket språkkunskaper så länge det finns ett uns av intresse av att använda svenska.