Gång- och cykellederna ett frågetecken – behandlingen av Jontas idrottspark flyttades till augusti

– Man har byggt upp en byråkratisk maskin som gör att den som vill förbättra trivseln i byarna drar en verkligt lång nit, säger Rose-Marie Backström som är initiativtagare till Jontas idrottspark i Hangelby.

KRÄVANDE OMRÅDE. Åkrarna där idrottsparken enligt planerna ska byggas består av sulfidlera och kan drabbas av översvämningar. Därför ska marken fyllas ut.
Först handlade planerna om en trädgårdsby, sedan om en större idrottspark. Nu ser idrottsparken ut att så småningom bli verklighet, om än i en nedbantad version. Det stora problemet har varit sulfidleran och risken för översvämningar på åkrarna där trädgårdsbyn och senare idrottsparken planerats.

ANDRA LÄSER