Det som göms i snö kommer upp tö

Vi har en extrem vinter bakom oss och som det alltid är, blev vi tagna på säng, med ett naturfenomen utan like.

Snöguden lekte katt och råtta med oss, snökaskader, isbildning, varierande temperaturer och så vidare. Väg-och gatuunderhållet vaknade sent omsider, och kaoset var garanterat.

Tekniska sektorn står för en av de elementära tjänsterna i stan. Sektorns uppgift är bland annat att se till att vi obehindrat kan röra oss på vägar och gator. Nu när maskinparken inte fungerade godtyckligt är svaren lagparagrafer, arbetstidslagen, övertidsförbud med mera. Jag godkänner inte det. Med en sakkunnig och gedigen planering och organisering får man ofta bra resultat. Saknas förmågan till detta?

Jag vädjar seriöst till arbetsgivaren, stadsstyrelsen - ta ert ansvar. Sitt ner vid runda bordet, diskutera med behörig personal om vad som gick fel. Detta är ofta en bra början.

Staden yvs med sina inbesparingar. Bra. Föreslår att penningpungen öppnas och stan ersätter framställda ersättningskrav, vilka uppstått pga. strulet med underhållet av gatorna. Såväl fysiska skador som fordonens plåtskador. Tas min vädjan ad notum, det vet jag inte.

Trots den fruktansvärda världssituationen vi lever i dag, hoppas jag att år 2022 inte kom med den sista vintern.

Peggy Pentzin

Borgå