Här kan Sibboborna rösta i januarivalet

Arrangemangen kring välfärdsområdesvalet följer till stora delar samma mönster som kommunalvalet. Största skillnaden är att en helt ny myndighet, välfärdsområdesvalnämnden, har hand om kandidatnomineringen och att fastställa valresultatet.

Under valdagen kan man rösta vid sju vallokaler i Sibbo.
Centralvalnämnden i Sibbo behandlade på tisdagen de allmänna arrangemangen kring välfärdsområdesvalet som förrättas den 23 januari. Förhandsröstningen pågår mellan 12 och 18 januari och under hela den tiden kan man rösta i biblioteken i Nickby och Söderkulla. Dessutom finns ambulerande röstningsställen i Södra Paipis skola, Borgby branddepå, Hindsby Byagården, Simsalö skola, Gesterby branddepå, Salpar skola och Spjutsund Byarsborg.
Under själva valdagen kan man rösta på följande platser: Norra Paipis skola, Tallmo skola, Sibbo Gymnasium, Nickby hjärta, Hedåsen i Västerskog, Miili i Söderkulla och Boxby skola.

ANDRA LÄSER