"Vi försöker få det så rättvist som möjligt" - Borgåmodellen för hobbyverksamhet kritiseras

Borgåmodellen för hobbyverksamhet fortsätter i grundskolorna under det kommande läsåret, men utbudet i skolorna upplevs som ojämnt fördelat och flera av hobbyerna ordnas under en besvärlig tidpunkt. Enligt staden gör den sitt bästa för att att verksamheten ska vara så rättvis som möjligt.

Hobbyverksamheten i skolorna kan erbjuda allt från teater till innebandy.
Elin Lindbergelin.lindberg@ostnyland.fi
31.08.2022 09:09
Borgåmodellen för hobbyverksamhet erbjuder avgiftsfria hobbymöjligheter med låg tröskel för barn och unga i grundskoleålder i samband med skoldagen. Hobbyerna, som kan vara allt från schack och innebandy till fotografering och showdance, ordnas huvudsakligen i skolutrymmen före eller efter skoldagen. 

ANDRA LÄSER