Herrgårdarna fortsätter fascinera – nu blir det föreläsningsdag om vårt kulturarv

Herrgårdar är temat för en dag med föreläsningar senare i månaden. Här finns en hel del intressant och smaskigt att gotta sig i, inte minst skenheligheten.

Yngve Fredriksson deltar i arrangemangen. Frun Annika Fredriksson, likaså, som ordförande i föreningen.
Max Nybergmax.nyberg@ostnyland.fi
22.10.2022 10:34
Maktrelationer, hantverk, vardagsliv, gudsfruktan och torparliv. 

ANDRA LÄSER