Herrgårdarna fortsätter fascinera – nu blir det föreläsningsdag om vårt kulturarv

Herrgårdar är temat för en dag med föreläsningar senare i månaden. Här finns en hel del intressant och smaskigt att gotta sig i, inte minst skenheligheten.

Yngve Fredriksson deltar i arrangemangen. Frun Annika Fredriksson, likaså, som ordförande i föreningen.
Max Nybergmax.nyberg@ostnyland.fi
22.10.2022 10:34
Maktrelationer, hantverk, vardagsliv, gudsfruktan och torparliv. 
Herrgårdarna i trakten bjuder på en hel del intressanta teman, och på sätt och vis kunde man säga att gårdarna definierat livet i både södra Finland och östra Nyland.
Det är också temat för en föreläsningsdag på Lyceiparkens skola den 29 oktober.

ANDRA LÄSER