Coronaläget har försämrats i Borgå – coronavirussmitta  i skola och dagis

Nu har man konstaterat coronasmitta i ytterligare en skola i Borgå, och dessutom i ett daghem.

Borgå meddelade om coronavirusstmitta på fredagen.
ÖN
29.10.2021 13:44 UPPDATERAD 29.10.2021 15:14
Tidigare i veckan konstaterades två separata coronavirussmittor i Strömborgska skolan i Borgå. På fredagen meddelade Borgå om ytterligare ett fall i en skola, den här gången i Keskuskolu.
I det senaste fallet har sexton personer exponerats för viruset. Den smittade är i hemvård och har försatts i isolering, medan de exponerade eller  deras vårdnadshavare har fått ett meddelande om exponeringen via Wilma.
Kort senare meddelade man också om ett fall i Ylä-Haikkoo daghem, där 22 personer har exponerats. Den smittade är i hemvård och har försatts i isolering. I daghemmet har 22 personer exponerats för smittan.   Daghemsföreståndaren är i kontakt med de exponerade.

Försämrat läge

Förra veckan steg incidenstalet igen över hundra i Borgå, och massexponeringar har alltså förekommit i både skolor och daghem. Enligt staden fungerar smittspårningen tills vidare bra, men den har tidvis varit mycket belastad.
– Som tur är har vaccinationstäckningen stigit bra i Borgå, och nu har 80 procent av befolkningen över 12 år fått den andra vaccindosen. Vaccinationstäckningen är ändå högre i de äldre åldersgrupperna och därför uppmanar jag speciellt 20 till 30-åringar att vaccinera sig, säger social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen i ett pressmeddelande.
Enligt bildningsdirektör Sari Gustafsson har det kommit in en hel del frågor om när ett barn kan återvända till daghem eller skola efter en infektionssjukdom.
– Det är viktigt att komma ihåg att barn som får symtom inte ska gå till skolan eller daghemmet. Vi följer THL:s anvisningar för när barnet kan återvända till skola eller daghem, säger Gustafsson.
THL:s anvisningar lyder så här:
”Precis som vid andra virusinfektioner minskar smittsamheten även vid corona snabbt efter att symtomen har börjat. Eftersnuva eller -hosta kan fortsätta länge efter en luftvägsinfektion.
Om ett barn har allergisk snuva, nyser sporadiskt eller om näsan börjar rinna då barnet går ut men symtomen upphör inomhus, kan barnet enligt vår rekommendation gå till skolan eller småbarnspedagogiken, förutsatt att barnets allmäntillstånd i övrigt är normalt och inga infektionssymtom förekommer.
Skolan eller småbarnspedagogiken får inte kräva intyg över negativt test.”

Covidintyg vid Teleks konsert

Staden kräver covidintyg, så kallat coronapass, vid Teleks konsert i Konstfabriken den 31 oktober. Alla som köpt biljett har informerats.
– Användningen av covidintyget baserar sig på att det är fråga om ett evenemang med åldersgränsen 18 år med restaurangservering. För ett sådant evenemang gäller statsrådets restriktioner för restauranger, säger stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula.
I stadens övriga verksamhet eller evenemang krävs tills vidare inte covidintyg.

ANDRA LÄSER