Flygande start på nya jobbet

I början av mars inledde Charlotta Eriksson sitt arbete som ungdomsinformatör vid Ungdomsakademin på Luckan. Handledning för unga och skolbesök hör till hennes främsta arbetsuppgifter.

Föreningen Luckan fick i början av året status som kompetenscenter inom området för ungdomsarbete på webben samt informations- och rådgivningsarbete för unga. För den nya ungdomsinformatören Charlotta Eriksson betyder det här bland annat att hon till skillnad från föregångaren Nadina Vihinen är anställd av Luckan i Helsingfors och inte av Grand-Luckan. Det är ändå i Borgå hon kommer att jobba.
– Nadina var ju kvar ända in i februari och hon har redan färdigt bokat in en hel del i min kalender, så man kan säga att jag får en flygande start, säger Eriksson och skrattar.
Ett av hennes första skolbesök kommer att vara på Strömborgska skolan där hon ska hålla lektion om nätrespekt samt skämt och kommentarer.
– Liksom Nadina ska jag också börja besöka Strömborgska skolan och Lyceiparkens skola en gång per vecka under matrasten. Där kan ungdomarna komma och tala med mig direkt om deras tankar och frågor.
Jag hoppas vi kan lansera konceptet Lilla Luckan också i Borgå som redan finns i Helsingfors och Raseborg.
Eriksson kommer också att finnas på Navigatorn i WSOY-huset onsdagar mellan klockan 13 och 15. Där står hon i huvudsak för den svenskspråkiga vägledningen när det gäller ungdomarnas praktiska frågor kring studie- och arbetsplatser, bostäder och ansökningar till Folkpensionsanstalten.
Ungdomsakademin deltar också i arrangemangen kring olika evenemang. Till exempel under Respektveckan under vecka tolv kommer akademin att ordna ett mångkulturellt kafé på Grand.
– Där kommer det att finnas en dramaverkstad och en verkstad kring serieteckning. Akans elever kommer också att delta.
Erikssons arbete är uppdelat så att hon ungefär hälften av tiden fungerar som ungdomsinformatör. Återstoden av arbetstiden fungerar hon dels som producent på den mångkulturella föreningen Ad Astra och dels fungerar hon som producent för barnkulturen på Grand-Luckan.
– Jag hoppas vi kan lansera konceptet Lilla Luckan också i Borgå som redan finns i Helsingfors och Raseborg. Det skulle vara roligt att kunna ordna ännu fler kulturevenemang riktade till barn.
Eriksson är politices magister från Åbo Akademi med folkrätt som huvudämne. Innan jobbet på Luckan har hon arbetat som resursklasslärare på Lyceiparkens skola, som ledare för ett projekt kring skolfrånvaro på Folkhälsan och som utvecklingskoordinator på yrkesinstitutet Prakticum.

ANDRA LÄSER