Allt fler vill att Lovisa blir byarnas stad

En ny strategi ska ge redskap för att få hjulen att rulla i den lilla staden som vill bjuda på stora upplevelser.

BRA DISKUSSIONER. Saara Lång, Sannfinländarna, anser att diskussionerna i fullmäktige varit bra.
Helén Kurrihelen.kurri@ostnyland.fi
30.03.2016 00:00 UPPDATERAD 30.03.2016 11:01
– Jag har på skämt sagt att ett bra motto för Lovisa skulle kunna vara liten stad, stora drömmar. Mina egna drömmars Lovisa skulle verkligen vara något i stil med byarnas stad.
Saara Lång (Sannf) tycker att diskussionerna som fullmäktige fört under vintern har varit bra, men säger att många har svårt att skilja mellan vision och strategi, vad man vill uppnå och hur man kommer dit.
– Om visionen saknas är det nästan omöjligt att skapa en klar strategi. Den nya strategin bör vara skarpare så att man kan dra upp konkreta linjer och använda den som ett stöd till exempel när man gör upp budgeten.
En uppdaterad version av Lovisa stads strategi ska behandlas i stadsstyrelsen innan sommaren. Den nuvarande gäller fram till 2020, men upplevs som abstrakt. Nu vill man spetsa till den och skapa användbara redskap.

Inflyttare vill ha skola och daghem

ETT PAPPER UTAN VÄRDE. Kenneth Hansson, SFP, ger inte mycket för strategin.
Fullmäktigeledamot Kenneth Hansson (SFP) är mäklare i det civila. "Hur lång väg är det till skolan och daghemmet?" är frågan som familjer som letar efter en bostad i Lovisa först ställer honom. Som politiker ställer han sig kritisk till stadens nuvarande strategi.
[quote="Helsingforsare kör förbi Lovisa och köper tomter och bygger i Pyttis samtidigt som Lovisa säljer noll tomter."]
– Den är ett papper utan konkret värde. Något bör göras och inte bara i pappersväg utan även i handling, det är helt klart. Helsingforsare kör förbi Lovisa och köper tomter och bygger i Pyttis samtidigt som Lovisa säljer noll tomter.
Av flera fullmäktigeledamöters kommentarer att döma vill många ha en strategi som målmedvetet låter hela Lovisa, också områdena utanför centrum, växa och bli livskraftiga. En byarnas stad. En annan huvudvärk är hur man får en sådan strategi att passa ihop med planerna på ett kraftigt nedbantat skolnät.
[quote="Det som är av absolut avgörande roll är det personliga bemötandet som kunden får när han eller hon tar kontakt med Lovisa stad för att få sitt problem löst."]
Mia Heijnsboek-Wirén (SFP) hoppas att fullmäktiges ansträngningar ska ge en strategi som stadens alla anställda och förtroendevalda tar till sig.
– Det som är av absolut avgörande roll är det personliga bemötandet som kunden får när han eller hon tar kontakt med Lovisa stad för att få sitt problem löst. Alla som jobbar i kundtjänst löser problem. Den personen som sitter på andra sidan bordet är i nyckelställning till hurudan upplevelse man får. Bemötandet inverkar på hur strategin förverkligas.
Strategin kan vara en vision som sträcker sig en bra bit in i framtiden. Men de konkreta handlingarna måste skrivas in i ekonomiplanen och budgeten för att målen ska förverkligas, säger Mia Heijnsbroek-Wirén. Strategin ska gå hand i hand med planläggningen, en av kommunens viktigaste uppgifter.
– Vi ska planlägga områden där folk vill bo. Det räcker inte att konstatera att vi har gott om lediga tomter till salu om inte folk vill ha dem.

Satsa på marknadsföringen

Abstrakt strategi beskriver Lovisa 2020.

Vi erbjuder tjänster för individuella behov där människorna finns. Vi utvecklar servicen tillsammans med kommuninvånarna.
Vi använder våra gemensamma resurser på ett ekonomiskt sätt och främjar på det sättet kommuninvånarnas likvärdiga välfärd och personalens jämlikhet. Vi tryggar vår framtid genom att vi värnar om miljön.
Vi stöder kommuninvånarnas aktivitet, samarbete och möjligheter att påverka samt kommunal demokrati.
Vi söker nya sätt att upprätthålla och utveckla tvåspråkigheten. Vi lägger vikt vid att göra tillsammans och utvecklar nya sätt för att få språkgrupperna att bättre verka tillsammans.
Källa: Lovisa stad.
– Misslyckad, säger Kari Hagfors (Saml) om den nuvarande strategin, målsättningar har inte förverkligats, marknadsföringen har varit anspråkslös, för att inte säga bristfällig.
I strategin betonas den nya motorvägens möjligheter. Lovisa ska "öka antalet arbetsplatser, invånare och turister genom att utnyttja sitt läge vid utvecklingskorridoren E18". Handelsområdet Drottningporten som skulle bli stadens trumfkort invid motorvägen är fortfarande ödsligt, med undantagen för Tokmanni och ett par andra affärer. Affärslokaler gapar tomma i centrum, det är brist på affärs- och industritomter. Nybyggnation av hyresbostäder har inte förverkligats i enlighet med strategin. Tomterna i Gråberg lockar inte, och staden marknadsför dem inte heller. Invånarantalet sjunker, arbetslösheten stiger.
– I strategin bör vi lägga fokus på områden också utanför centrum, på Forsby, Liljendal och Strömfors. Vi måste sätta på oss barnfamiljernas glasögon och se hur vi kan utveckla skolorna, boendet och rekreationen.

ANDRA LÄSER