Stora Borgbacken får nya tavlor

I slutet av augusti får Stora Borgbacken skyltar, som presenterar platsens historia. Också Lilla Borgbacken får en tavla.

VIKTIG HISTORIA. Borgbacken ska snart få nya informationstavlor. Arkeologis undersökningar göra på e platser där skyltarna uppförs.
Tora Mattheiszen
16.08.2016 10:14 UPPDATERAD 16.08.2016 10:50
Samtidigt uppförs skyltar i Borgbackarnas och Marens omgivning för att vägleda besökare. Arkeologiska undersökningar görs på platserna för skyltarna innan de uppförs.
Tavlorna har planerats och förverkligats av Forststyrelsen och Borgå stad. De förvaltar tillsammans områdena. Borgå museum deltar som sakkunnig.

Populär sevärdhet

Stora Borgbacken, som höjer sig på den norra sidan av Gamla stan är en av de mest populära turistsevärdheterna i Borgå och ett omtyckt utflyktsmål för stadsborna.
Av fornborgen återstår inga andra synliga konstruktioner i terrängen än vallgravar och några gropar.
– Informationstavlor som berättar om det förgångna är en välkommen förbättring och vi tror att de intresserar både turister och lokalinvånare, säger stadsträdgårdsmästare Mikko Kaunisto och projektchef Aino von Boehm.
På Borgå museum kan man också bekanta sig med Borgbackarnas historia på utställningen "Ådalarnas härskare" i Gamla rådhuset. På utställningen visas föremål som hittats på backarnas fornminnesområden.

Ny information?

Eftersom skyltarna uppförs på ett fornminnesområde krävs arkeologiska undersökningar. Via dem försäkrar man sig om att det inte finns historiska konstruktioner som bör skyddas. Samtidigt kan utgrävningarna tillföra ytterligare värdefull information om Borgbackens historia.
Georg Haggrén, som leder utgrävningarna, är ivrig över att få inleda arbetet. Borgbacken i Borgå har en nyckelposition då Finlands medeltida historia utreds. Utgrävningarna har inletts och pågår till 19 augusti Skyltarna uppförs under veckorna 34–35.
Stora Borgbacken är en av de största fornlämningarna i Nyland och en del av nationalstadsparken i Borgå. Förvaltningen av Borgbacken överfördes från Museiverket till Forststyrelsen i början av 2014.