Kräftpremiär i morgon – sommarens fångst förväntas vara god

Bästa kräftfångsterna får man antagligen senare i sommar.

20.07.2017 10:49 UPPDATERAD 20.07.2017 10:55
Fredag klockan 12 går startskottet för kräftfisket. Sommarens kräftfångst ser ut att bli bra, eftersom mer kräftor i fångststorlek och kräftor än vanligt lämnades kvar förra sommaren. De hinner växa sig till fångststorlek i sommar. På grund av den svala försommaren fås de bästa fångsterna senare än vanligt. Kräftexperter bedömer att de bästa kräftfångsterna denna sommar fås cirka två veckor senare än vanligt.
Honor fås rikligt först i augusti när de har ömsat sina skal. Honorna ömsar sina skal först efter det att ynglen kläckts och lämnat honans bakkropp. I stora sjöar som blir långsamt varma kan också fångsten av hanar vara svag under början av säsongen. Kläckningen av flodkräftors yngel kan infalla upp till 2–3 veckor senare än för signalkräftor, därför torde den bästa fångsttiden för flodkräftor infalla något senare än motsvarande tid för signalkräftor.

Läckra kräftan är också nyttig

Skaldjur innehåller lite fett, men massor av protein, järn och zink.
Näringsmässigt går det lika bra att välja de frysta varianterna eftersom nästan alla näringsämnen bevaras även om kräftorna förvarats frysta.
Det är förbjudet att plantera ut signalkräftor. Förbudet gäller all slags utplantering: också i vattendrag som redan har signalkräftor. Förbudet ansluter sig till att förebygga olägenheter med främmande arter och att trygga mångfalden i den finska naturen. Samtidigt begränsas spridningen av kräftpest med signalkräftan.
Personer som rör sig i olika vattendrag ska vara särskilt omsorgsfulla vid desinficering av fisk- och kräftfångstredskap. Dessutom gäller det att komma ihåg att kräftor får förvaras i sumpar och andra motsvarande anordningar endast i den delen av vattendraget där de fångats. Kräftpesten är förödande för flodkräftbestånden och skadlig eller förödande för signalkräftbestånden.
Uppgifter om observationer av kräftor och kräftbestånd samlas in på webbplatsen www.kalahavainnot.fi. Med observationerna görs uppskattningar om hur hotad flodkräftan är och utarbetas planer för kräftnäringen.

ANDRA LÄSER