Sibbo vill köpa mark vid Borgåleden

Fastigheten är inte särskilt stor men om den övergår i kommunens ägo blir markägosituationen i området klarare.

Sibbo har för avsikt att köpa en fastighet invid motorvägen.
06.04.2023 12:57
Fastigheten som kommunen är intresserad av är belägen invid Hangelby och avgränsas söderut av Borgåleden (Riksväg 7) och norrut av mark som redan ägs av Sibbo. Fastigheten har en yta på knappt fyratusen kvadratmeter och är i privat ägo. På området finns ett bostadshus och två ouppvärmda ekonomibyggnader.
Kommunen har utrett områdets värde och gett ett villkorligt köpeanbud på 190 000 euro som ägaren har godkänt. I priset har man beaktat rivningskostnaderna och att ägaren har rätt att förfoga över fastigheten i två år efter affären.

ANDRA LÄSER