Bildningsnämnden försöker nå en kompromiss - lämpar sig Penselfabriken för bandverksamhet eller inte?

Borgå stad har letat efter en lokal för ungas bandverksamhet och en skateboardpark inomhus. I våras fick staden ett förslag på lokal, men nu saknas enighet om lokalen passar för den planerade verksamheten.

Penselfabriken i Östermalm har väckt diskussion.
Emilia Tallbergemilia.tallberg@ostnyland.fi
14.06.2022 10:27
Ungdomarna i Borgå har inte sedan årsskiftet haft lokaler att träna i efter att deras tidigare lokaler i Borgbacken tagits ur bruk. Nu har det här väckt diskussion, efter att företagarna i den så kallade Penselfabriken i Östermalm meddelade intresse att hyra ut utrymmen där. 
På torsdag ska bildningsnämnden diskutera förslaget om att den nya bandlokalen och en skateboardpark skulle placeras i Penselfabrikens gamla industribyggnad. För hyreskostnaderna reserveras 50 000 euro och för investeringar 100 000 euro.
Bildningsdirektör Sari Gustafsson föreslår emellertid att ungdomstjänsterna fortsätter söka efter en ny lokal eftersom Penselfabriken är alldeles för stor för ungdomstjänsternas behov och taket för lågt för en skateboardpark.

ANDRA LÄSER