Karnevalistiskt groteskeri på Teater Viirus

De konstnärliga alkemisterna Pekka Kiiliäinen, Nadja Räikkä och Riina Leea Nieminen, flankerade av teknik, bygg, mask och rekvisita, får måla med den riktigt breda penseln när August Strindbergs Pelikanen (1907) sätts upp på Teater Viirus. Det är en myckenhetens estetik som gäller, och svängarna har tagits ut med besked.

Iida Kuningas som Gerda, Martin Bahne som hennes bror Fredrik och Maria Ahlroth som deras känslokalla moder Elise.
Astrid Stenius
24.03.2022 19:30
Pekka Kiiliäinens dånande och distade ljudvärld, med oväntade musikinslag av bland annat Massive Attack och U2, förstärker intrycket av Nadja Räikkäs dramatiskt svarta och röda ljusdesign. Tillsammans med Riina Leea Nieminens scenografi i form av en amfiteater i miniatyr, inredd med kakelugn, lampetter och salongsmöbler ur ett stockholmskt hem från början av 1900-talet, skapar dessa teaterkonstens magiker vad Strindberg själv nog måtte ha kallat intim teater.

ANDRA LÄSER