Nya Huktis daghem kan bli större än väntat – sex planerade barngrupper förväntas bli tio

Nya Huktis daghem, som först planerades för sex barngrupper, kan växa för att ta emot hela tio grupper med Borgåbarn. Bildningens nya prognosverktyg visar att det finns ett tydligt behov på axeln centrum-Huktis.

Nuvarande Huktis daghem ska rivas och i dess ställe byggs kanske ett riktigt stort nytt daghem, med plats för tio barngrupper.
Stina Jäderholmstina.jaderholm@ostnyland.fi
11.10.2022 11:12
Borgås första riktigt stora daghem, Skogsstjärnan, blev inflyttningsklart för ungefär ett år sedan. Med plats för tio barngrupper, och ett pris på 11 miljoner euro, blev själva planeringsprocessen mycket utdragen, men när daghemmet väl kom igång har det fungerat bra.
Ändå var det ganska oväntat att planerna på följande stora daghem skulle komma så här snabbt inpå.
Huktis daghem, som nu rymmer fyra barngrupper, ska enligt beslut i våras rivas och ersättas av ett nytt daghem för sex barngrupper. Nu håller ändå lokalitetsledningen på och planerar för ett daghem med tio grupper, för att där samla barn också från daghemslokaler som inte till alla delar fyller dagens behov.

ANDRA LÄSER