Borgå vill sätta stopp för Element X Finlands förbehåll – stark tvivel om att gruvföretaget har verkliga planer

Borgå stadsstyrelse tänker överklaga Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) beslut att bevilja gruvföretaget Element X Finlands förbehåll för ett 1 600 kvadratkilometer stort område som täcker en stor del av östra Nyland.

Borgå stadsstyrelse ställer sig emot Tukes beslut att bevilja gruvföretaget Element X Finlands förbehåll för stora delar av östra Nyland.
Östnyland
15.09.2022 12:55
Stadsstyrelsen motiverar sin plan att överklaga Tukes beslut främst med att man upplever att beslutet strider mot gruvlagen.
I ärendet framför stadsstyrelsen en kraftig tvivel om att Element X Finland har faktiska planer på att ansöka om ett malmletningstillstånd för området och att förbehållet därför inte borde ha beviljats.
Stadsstyrelsen behandlar ärendet på måndag den 19 september.
Läs mera: Sitter östra Nyland på en guldgruva av batterimetaller? Internationella aktörer riktar blicken hit.