Svenska kulturfonden delar ut 23 miljoner – hälften går till konst och kultur

Här hittar du listan över mottagarna som har hemorten Borgå, Sibbo, Lovisa eller Lappträsk.

Författaren Bosse Hellsten i Lovisa får ett arbetsstipendium på 24 000 euro. Arkivbild.
20.03.2020 08:12 UPPDATERAD 20.03.2020 10:20
I regionerna fördelar Kulturfonden 3,5 miljoner euro av den sammanlagda utdelningen. Nylands svenska kulturfond står för 1,7 miljoner euro, Österbottens svenska kulturfond 1,1 miljoner euro och Åbolands svenska kulturfond drygt 0,7 miljoner euro.
Totalt 77 personer får arbetsstipendium. De treåriga arbetsstipendierna är värda 72 000 euro, de tvååriga 48 000 euro och de ettåriga 24 000 euro. Arbetsstipendiernas sammanlagda summa är drygt 2 miljoner euro.
– Våra arbetsstipendier är populära. I år behandlade vi 427 ansökningar och bara cirka 18 procent får positivt besked av oss, säger Kulturfondens ledande ombudsman för kultur Åsa Juslin.
Camilla Granbacka i Borgå får ett arbetsstipendium på 24 000 euro. Arkivbild.
I östra Nyland har Bosse Hellsten, Lovisa, Camilla Granbacka, Borgå, Suvi Härkönen, Borgå och Ulla Donner, Borgå, fått ettåriga arbetsstipendier på 24 000 euro.
Inom utbildning och forskning är bidragsmottagarnas antal färre, men beloppen i stället ofta större. Bland ansökningarna inom utbildning och forskning fanns några tydliga trender.
– Många sökande vill driva projekt kring barns och ungas välmående – både den psykiska och fysiska hälsan är i fokus. Vi ser också att olika slag av handledning behövs allt mer inom utbildningen. Digitalisering och artificiell intelligens trendar också bland de beviljade bidragen, säger Berndt-Johan Lindström, Kulturfondens ledande ombudsman för utbildning.

Påverkar coronakrisen utdelningen?

Trots att coronakrisen innebär ändrade planer för många projekt, ger Kulturfonden besked enligt den behandling som gjorts under december-mars.
– Vi vet redan nu att det bland våra beviljade bidrag finns projekt som antingen senareläggs eller inte alls blir av på grund av coronapandemin. Trots det osäkra läget, vill vi ge så snabbt besked som möjligt till alla sökande. Många projekt är i startblocken och vi vill ge dem möjlighet att komma i gång också i det här svåra läget, säger vd Sören Lillkung.
Arbetsstipendier
Bosse Hellsten, Lovisa, 24 000 euro.
Camilla Granbacka, Borgå, 24 000 euro.
Suvi Härkönen, Borgå, 24 000 euro.
Ulla Donner, Borgå, 24 000 euro.
Privatpersoner och arbetsgrupper
Arbetsgrupp Tuominen-Nordström, Borgå, 6 500 euro för dokumentärfilm om ofrivillig barnlöshet.
Atte Henriksson, Borgå, 3 200 euro för naturfilm.
Filip Ekholm, Borgå, 10 000 euro för forskning i biomolekylär kemi.
Fredrik Österblom, Borgå, 4 000 euro för recensionsverksamhet.
Borgå folkakademi 10 000 euro för praktisk utbildning inom konst- och hantverk för personer med intellektuell funktionsnedsättning.
Östra Nylands Ungdomsförbund rf Lurens sommarteater, Lovisa, 12 000 euro.
Porvoo Jazz Festival, Borgå 6 000 euro.
Utvecklingsförening SILMU rf, Borgå, 4 000 euro.
Doktorandstipendier
Katarina Fagerström , Borgå, 6 000 euro.
Lina Lindström, Borgå, 24 000 euro.
Niklas Georg Johansson, Borgå, 12 000 euro.
Satu Siltaloppi, Sibbo, 12 000 euro.
Konst
Antti Linnovaara i Borgå, 8 000 euro för en privatutställning i Borgå museum.
Åsa Hellman I Borgå, 10 000 euro för en konstnärskatalog i anslutning retrospektiv utställning i Gumbostrand 2020.
Hambergska konstmuseet, 6 000 euro för en sommarutställning i Hambergska hemmet i Lovisa.
Arbetsgrupp Wager-Wiking, 8 000 euro utställningen RAIN 2.0 på Borgå Konsthall.
Winfrid Zakowski i Sibbo, 4 000 euro för en retrospektiv utställning.
Musik
Arbetsgruppen Glint i Lovisa, 4 000 euro för konsertprogram i Lovisanejden, Borgå och Helsingfors.
Arbetsgruppen Lov is a, 6 000 euro för en klubb för levande musik i Lovisa.
Arbetsgrupp Lovisette, 1 000 euro för en konsert på Societetshuset i Lovisa.
Arbetsgruppen Trio Flamme, 4 000 euro för konserter med sånger av Bengt Ahlfors i Helsingfors, Åbo, Borgå och Sibbo.
Arbetsgrupp Vindarnas möte, 3 000 euro för en konsertturné i Finland samt musikvideo.
Helge Tallqvist i Sibbo, 3 000 euro för en skivinspelning.
Magnus Strandvik i Borgå, 3 000 euro för inspelning av ny musik som lanseras tillsammans med en visuell helhet.
Maria Linde i Lovisa, 6 000 euro för bearbetande av svensk text och manuskript till Mozarts opera Cosi fan Tutte som uppförs i Lovisa 2022.
Patricia Lindström i Borgå, 2 000 euro för att arrangera Bjurböle Sommarmusikkurs 2020.
Tove Ljungqvist i Sibbo, 3 000 euro för en skivinspelning.
Litteratur
Hanna Sofia Lundström i Sibbo, 3 000 euro för att skriva noveller för barn.
Stefan Hammarén i Sibbo, 4 000 euro för skönlitterärt arbete.
Tom Paxal i Borgå, 2 000 euro för att skriva den nya romanen "En hård hamn" , utgivning 2020.
Utbildning
Helena Rönnholm i Sibbo, 1 000 euro för studier i specialpedagogik vid Helsingfors Universitet.
Samfundsverksamhet
Agricola-sällskapet i Pernå rf i Lovisa 4 000 euro.
Alvakören i Borgå 2 000 euro.
Borgå Vävkammareförening rf 2 000 euro.
Borgånejdens Dragspelsklubb rf 3 000 euro.
Borgånejdens Sång- och Musikförbund 4 000 euro.
Drägsby-Tjusterby h.f. 2 000 euro.
Folkhälsan i Borgå stad rf. 3 000 euro.
Föreningen The Nostalgia Band i Borgå rf. 3 000 euro.
Grevnäs-Mickelspiltom byaförening i Lovisa 2 000 euro.
Hembygdens Hopp i Lappträsk 2 500 euro.
Hommansby folkskoledistrikts ungdomsförening rf i Lovisa 3 000 euro.
Isnäs Byaråd rf i Lovisa 2 000 euro.
Isnäs Ungdomsförening rf i Lovisa 3 000 euro.
Körföreningen Amigo Choral i Sibbo 3 000 euro.
Kvarnbackens Hem & Skola r.f. /Kvaba Eftis i Borgå 1 500 euro.
Lady Shave-Porvoo Chorus i Borgå 3 000 euro.
Lappträsk hembygdsförening rf i Lappträsk 5 000 euro.
Liljendal hembygdsförening rf i Lovisa 3 000 euro.
Liljendal Ungdomsförening rf i Lovisa 3 000 euro.
Lovisa Folkdansare rf 3 000 euro.
Lovisa Historiska Hus rf 5 000 euro.
Lovisa Skeppsbron rf. 2 000 euro.
Lovisanejdens konstförening 3 000 euro.
Norra Sibbo Ungdomsförening rf 3 000 euro.
Ocarina rf 2 000 euro.
Östersundom Sångkör i Sibbo 1 000 euro.
Östnylands Brage rf i Borgå 3 000 euro.
Östra Nylands Folkdansdistrikt i Borgå 3 000 euro.
Pellinge Ungdomsförbund rf i Borgå 2 000 euro.
Porvoo Borgå Rock & Blues Club rf i Borgå 2 000 euro.
Postbackens garantiförening rf i Borgå 10 000 euro.
Pro Pörtö rf i Borgå 1 800 euro.
Runebergskören Borgå sångarbröder rf i Borgå 3 000 euro.
Sångargillet i Lappträsk 1 000 euro.
Sibbo kammarorkester rf 2 000 euro.
Sibbo Konstnärer rf 5 000 euro.
Sibbo Musikskola rf 2 000 euro.
Sibbo ungdomsförbund rf 2 000 euro.
Skärgårdens Vänner i Strömfors i Lovisa 2 500 euro.
Skärgårdsmuseiföreningen rf 2 000 euro.
Stiftelsen för Lovisa sjöfartshistoria 3 000 euro.
Teater Fabel rf. i Lovisa 4 000 euro.
Tessjö-Marby-Kulla ungdomsförening rf 2 000 euro.
Visans Vänner i Östnyland rf i Borgå 3 000 euro.
Wallmokören rf i Lappträsk 4 000 euro.
Wessölandets ungdomsförening rf i Borgå 4 000 euro.
Projekt
Borgå Gymnasium 3 000 euro för utveckling av en ämnesöverskridande forskningskurs i naturvetenskaper.
Borgåbygdens ungdomsförbund rf 4 000 euro för sommarteater på Postbacken.
Byföreningen i Gumbostrand-Västerskogen rf i Sibbo 1 000 euro för barnkonsert i Gumbohuset.
De Ungas Vänner rf i Lovisa 2 000 euro för musikevenemanget Så skimrande i Lovisa skärgård.
Emsalö musikfestival rf i Borgå 6 000 euro för Emsalö musikfestival.
Fyra Byar NOAK rf i Lovisa 2 500 euro för kulturhistoriskt dokumentationsarbete.
Hindhår Ungdomsförening rf Borgå 1 500 för barn- och ungdomsverksamhet på föreningslokalen Hindåsa.
Jackarby-Renum ungdomsförening i Borgå 1 500 euro för projektet JaRe-vardagsrum.
Liljendal Ungdomsförening rf i Lovisa 2 000 euro för Liljendalrevyn.
Loviisa Contemporary ry i Lovisa 10 000 euro för konstfestivalen Kucku i byss/Kucku.
Lovisakören rf i Lovisa 4 000 euro för konserten Messa di Gloria i samarbete med Borgå kammarkör.
Lovisanejdens Dansinstitut och Cirkusskola rf 5 000 euro för Lovisa dansinstituts våruppvisning Let´s move i Lovisa bollhall.
Pellinge hembygdsförening rf i Borgå 1 500 euro för barnfest på Hörbergsgården i Pellinge.
Pellinge Ungdomsförbund rf i Borgå 4 000 euro för Uppsättning av nyskriven pjäs på Pellinge.
Sibeliusdagarna i Lovisa 8 000 euro.
Stödföreningen för Lovisa Konstcentrum rf 10 000 euro för kulturprojekt i tomma affärslokaler i Lovisa kring temat kultursamarbete.
Strömfors Fiskargille i Lovisa 1 800 euro för 100-årshistorik över Strömfors fiskargille.
Weckjärvi Allmogeförening r.f.i . Borgå 1 000 euro.

ANDRA LÄSER