"En oinspirerad lösning" - Sexvåningshusen som ska byggas på Alexandersgatan delar åsikterna

De nya bostadshusen som planeras till östra ändan av Alexandersgatan i Borgå ska bli sex våningar höga. Detaljplaneförslaget får kritik av Borgåpolitikern Mika Varpio.

FH-Rakentajats skildring av byggnaden som ska byggas på den tomma tomten i ändan av Alexandersgatan.
Ändringen av detaljplanen gäller tre separata områden i kvarteren som gränsas av Alexandersgatan, Sibeliusbulevarden, Vårbergavägen och Wittenbergsgatan i östra ändan av Alexandersgatan.

ANDRA LÄSER