Skolgården är till för lek och motion

Regionförvaltningsverket ger östnyländska kommuner stöd för att bygga idrottsanläggningar för barn och unga.

UPPRUSTNING. Sipoonlahden koulu får bland annat en ny skatepark<b>.</b>
Daniel Andersson
26.06.2018 16:29
Sixten Wackström, överinspektör på Regionförvaltningsverket berättar att det inte är någon slump att många av stöden går till idrottsanläggningar för barn och unga. Han berättar att skolgårdar med bra idrottsanläggningar är ett led i Inrikesministeriets satsningar på att få skolbarn att röra på sig mer.
– Skolgården är bra på många sätt, det är ett ställe där vardaglig motion blir något naturligt. Dessutom blir en idrottsanläggning på en skolgård mångsidig, den går att använda även utanför skoltid, både av skolbarn och av andra.
Både Lovisa och Borgå har fått stora bidrag för att förbättra idrottsanläggningar. I Borgå kommer den nya skolan i Vårberga förbättras med en större idrottsanläggning, och i Lovisa går pengarna till Fredsby ishall, som även tidigare fått stöd. Leif Eriksson, chef för fritidsväsendet på Lovisa stad, berättar att den gamla Fredsbyhallen ska få en ordentlig upprustning med bland annat fler omklädningsrum och en ny rink.
– Vissa stöd går till reparation och förbättring av redan existerande platser, men den stora majoriteten av pengarna ges för helt nya anläggningar, säger Sixten Wackström.

Utvidgning kräver modernisering

Sibbo kommun fick även stöd för byggandet av en ny idrottsanläggning i anslutning till den nyligen utvidgade Sipoonlahden koulu.
Piritta Forsell, chef för idrottstjänster på Sibbo kommun, berättar att man valde att söka stödet för just Sipoonlahden koulu med tanke på den stora utvidgningen av området. Hon berättar att den nya idrottsanläggningen inte endast kommer att bestå av nya idrottsredskap, utan också av bland annat en skatepark med olika ramper byggda i betong.
Största delen av stöden går till helt nya idrottsanläggningar, eller sådana som ska genomgå en totalrestaurering.
– Skolan blir betydligt mycket större i och med tillbyggnaden, och då måste även utsidan förbättras.

Hopp om avskräckning

Sibbo har tidvis haft problem med skadegörelse, bland annat då Sibbovargarnas uppblåsbara fotbollshall förstördes för drygt två år sedan. Piritta Forsell menar dock att vågen av illgärningar har avtagit.
– Det går i vågor, men den senaste tiden har det varit betydligt lugnare, bortsett från mindre saker, till exempel graffitimålning eller en sönderslagen elstolpe vid Tasträsk under midsommarhelgen.
För att få bukt med problemen, och inte minst förebygga framtida skadegörelse, har man valt att satsa på övervakningskameror som bland annat monterats vid Molnträsk.
– Jag kan inte med säkerhet säga något ännu, men troligen kommer det komma en övervakningskamera även vid den nya idrottsanläggningen vid Sipoonlahden koulu.

ANDRA LÄSER