Kommunikationsminister Timo Harakka: "Östbanan tar inte bort behovet av busstrafik"

Folk uppmuntras att vara "gröna" och använda kollektivtrafik men om det inte går några bussar så måste man ta egen bil – samtidigt som skatterna höjs på bilar och bilism. Vilket ansvar har myndigheterna? Vi ställde fem frågor till kommunikationsminister Timo Harakka.

Kommunikationsminister Timo Harakka tror att busstrafiken i östra Nyland återhämtar sig efter coronapandemin.
Petra Lind
02.02.2021 11:30 UPPDATERAD 02.02.2021 16:01
– Teoretiskt sett är det möjligt med ett kortfristigt coronastöd. Ett långfristigare stöd kräver däremot betydande förhöjningar till NTM-centralernas kollektivtrafikstöd. Utgångspunkten är att NTM-centralerna skaffar kollektivtrafik endast innanför sina egna områden. Stödet till kollektivtrafiken år 2020 var rekordhög, 200 miljoner euro, som även riktade som stöd till NTM-anskaffad trafik runt landet.