Är jag svensk eller finne?

Det gör alltid gott att bli omruskad i sina föreställningar, även om det kostar på. Efter att i närmare femtio år ha skrivit om finlandssvenska frågor (kollade för säkerhets skull, och mina första texter om detta är faktiskt från mitten av 70-talet) antog jag för en tid sedan utmaningen att recensera en mastig bok om de finska folkens fornhistoria, ett tema jag visste mycket lite om.

ANDRA LÄSER