Inget beslut om hyresbefrielse för Sibborestauranger

På måndagen var det meningen att kommunstyrelsen i Sibbo skulle ta beslut om att befria fyra restaurangföretagare i kommunens lokaler från att betala hyra under en tremånadersperiod. Ärendet drogs ändå bort från listan.

Beslutet om att återbetala hyran för en period på tre månader till fyra restauranger som verkar i kommunens lokaler sköts framåt med två veckor.
Oskar Skogberg
02.02.2022 15:27
Det var kommundirektör Mikaeal Grannas som inför mötet bestämde att ärendet inte behandlas. Enligt styrelseordförande Kaj Lindqvist (SFP) handlar det ändå inte om att kommunen skulle ha kommit på andra tankar om hyresbefrielsen.
– Det ansågs att beredningen inte var fullständig, så tjänstemännen tar frågan till ny beredning. Ärendet kommer upp i styrelsen igen om två veckor, säger Lindqvist.
Frågan handlar om att restaurangföretagarna i servicehuset Elsie, hälsostationen i Nickby samt företagen Söderkullan Kakkukartano och Cafe-leipomo Pikku Rastas skulle befrias från att betala hyra under perioden 1.3–30.5 i fjol. Det här för att lindra verkningarna av coronapandemin. Därtill föreslås restaurangföretagarna vid servicehuset Elsie få en bestående hyresrabatt på tio procent. Motiveringen är att restaurangen främjar de äldre invånarnas välbefinnande och fungerar som en plats där man kan ordna sociala evenemang.