Bara fem månader till nästa val – men vem har koll på välfärdsområdesvalet?

Finlands första välfärdsområdesval kommer att kosta staten minst 17 miljoner euro. På förhand råder ändå oro över att det obekanta valet kommer att få ett lågt valdeltagande.

Arto Jääskeläinen har arrangerat och planerat Finlands nationella val i över 16 år. Nu planerar han ett val han själv inte kommer att ha rösträtt i.
Sofia Westerholm/SPT
27.08.2021 13:40
Tidtabellen är stram, medger valdirektör Arto Jääskeläinen vid Justitieministeriet då mindre än fem månader återstår till Finlands första välfärdsområdesval.

ANDRA LÄSER