Rörsaneringen i församlingshemmet skjuts igen på framtiden

Det var ett enhälligt gemensamt kyrkoråd som på torsdagen beslöt om ny återremittering av frågan om svenska församlingshemmet i Borgå borde få fungerande varmvattenrör eller inte. Ärendet har bollats fram och tillbaka i snart ett års tid.

INGET VARMVATTEN. Rörsaneringen skjuts igen på framtiden.
Sommaren 2019 säckade varmvattensystemet i det svenska församlingshemmet i Borgå ihop. En del av verksamheten har flyttats bort från församlingshemmet eftersom det inte längre rinner varmvatten i rören.
Något borde göras, men när och hur kan man inom de beslutande tvåspråkiga organen inte komma överens om.
Domkyrkoförsamlingens församlingsråd har nu föreslagit att man använder av de pengar som öronmärkts för den svenska församlingen för 2019 och som blivit oanvända. Det är fråga om pengar som sparats in på annan svensk verksamhet, bland annat på lägerkostnader.
Församlingsrådet har föreslagit att underskridningen i budgeten 2019, minst 100 000 euro, används för en rörsanering av församlingshemmet för att det är nödvändig för att trygga församlingens verksamhetsförutsättningar och för att bevara fastighetens värde. Församlingsrådet uttalade också en önskan om att projektet ska genomföras och vara slutfört senast 15.8.2020.

Svenska medlemmar för remittering

Det blir ändå ingen rörsanering med snabb tidtabell.
Gemensamma kyrkorådet möttes förra veckan och efter en lång diskussion beslöt man att ärendet återremitteras till ny beredning och att ärendet tas till en ny behandling tillsammans med församlingsrådens utlåtanden om fastighetsstrategin så snart som möjligt.
Besluten om fastighetsstrategin har stått och stampat i flera år.
Det ändrade beslutsförslaget godkändes enhälligt. Det innebär att också den svenska församlingens medlemmar i gemensamma kyrkorådet anser att frågan om församlingshemmets rörsanering bör återremitteras för ny beredning.
Kyrkoherde Mats Lindgård har avsagt sig ordförandeskapet i gemensamma kyrkorådet. Det betyder att han har närvarorätt och yttranderätt vid rådets möten men inte rösträtt.

ANDRA LÄSER