Lamt intresse för Borgås framtid – man hinner ännu tycka till om var staden ska växa

Om, kanske, uppskattningsvis. När man gör upp en generalplan siar man om framtiden men spådomen borde vara så realistisk som möjligt. Det handlar om stora saker, hela stadens framtid. Trots det var det inte många som intresserade sig då planläggarna presenterade visionerna för 2050.

Mika Varpio, i mitten, och Harri Nikkinen, längst till höger, studerar en av modellerna tillsammans med planläggare Erika Lantz.