Insändare: Ännu lite tid att påverka planerna för Nickby gård

De här fantombilderna över Nickby gårds område presenterades i april i fjol.
24.10.2022 10:52
I vilken omgivning vill Sibboborna leva? I en öppen, naturnära landsortsmiljö eller i mycket tätt bebyggda betongdjunglar?
Nickby har varit en trivsam naturnära plats att bo i, gå i skola i, röra sig i naturen och att kunna idka hobbyn. Jag anser att det fina Nickby gårds området inte bör förstöras med ett överdimensionerat byggande med för kommunen alltför dyra lösningar. 
Planen för Nickby gårds område har redan tidigare väckt förundran och ställningstaganden bland kommuninvånarna som lämnade in en namnadress år 2021. Ca 1 500 personer, varav de flesta Nickbybor, motsatte sig den dåvarande planen. Kommunen fick även en stor mängd anmärkningar och utlåtanden. Bland annat på grund av detta har en detaljplaneändring skett. 
Nu borde kommuninvånarna än en gång vakna upp med att ta ställning till planen. Man får inte tänka att det inte skulle löna sig att ge sitt ställningstagande.
Nu är den planerade folkmängden på Nickby gårds centrum ännu för stor. Man tycks vara villig att offra naturvärdena, trivseln och tryggheten i Nickby. Man vill göra Nickby till en likadan förort som järnvägsbanorna nära oss redan är fulla av.
Nu borde kommuninvånarna än en gång vakna upp med att ta ställning till planen. Man får inte tänka att det inte skulle löna sig att ge sitt ställningstagande.
Planförslaget har presenterats två gånger åt kommuninvånarna och en planpromenad har ordnats på friluftsleden.
Eventuella skriftliga anmärkningar skall vara kommunen tillhanda senast måndagen 31 oktober. Mer info finns på Sibbo kommuns webbplats.
Monika Hämäläinen, Sibbo Kyrkoby

ANDRA LÄSER