Många vill inkvartera flyktingar – men det gäller att ha is i magen och en stor dos realism

Ett nätverk av frivilliga som ställer upp med hemmainkvartering har existerat sedan flyktingkrisen 2015. Nu har sammanslutningen igen aktiverat sig.

Jan-Erik Andelin koordinerar hemmainkvarteringen för flyktingar i östra Nyland.