Sibbos nya strategi omsätts i praktiken – fritidshus blir permanenta bostäder

På onsdagskvällen beviljade byggnads- och miljöutskottet i Sibbo tre undantag som möjliggör åretruntboende i fritidsbostäder i skärgården.

MÖJLIGGÖR. Där kriterierna uppfylls ska det vara möjligt att få undantagstillstånd för att bo året runt på sin sommarstuga i Sibbo.
Oskar Skogberg
18.10.2018 16:26 UPPDATERAD 19.10.2018 13:12
Andra gången gillt kan man säga att gällde för de tre fastigheterna, av vilka två ligger söder om Kitö och en på fastlandet öster om Siverlandet. Ansökan om undantag för att ändra användningsändamålet för byggnaderna från semesterbostad till egnahemshus behandlades första gången i utskottet i september och då blev det nej. I samband med behandlingen föreslog ändå utskottsmedlemmen Heikki Vestman (Saml) att ärendet bereds på nytt och att man vid beredningen särskilt skulle beakta följande tre faktorer: att bostäderna ursprungligen byggdes som permanenta bostadshus, att byggplatsen är tillräckligt nära knuten till samhällsstrukturen med permanent bosättning och att delgeneralplanen på området inte beaktar den utbyggnad av kommunaltekniken som gjorts efter att planen utarbetades.
Enligt beredningen skulle ansökan om undantagslov avslås även på onsdagen, men i alla tre fall lämnades det in motförslag om att undantag skulle beviljas. Motförslagen godkändes efter omröstning, två avvikande åsikter lämnades in.
Det var Heikki Vestman som lämnade in samtliga motförslag och han säger att han satt ner mycket tid på att utreda den juridiska aspekten.
– I de här tre fallen, för vilka undantagslov beviljades, ansåg utskottet att de juridiska förutsättningarna uppfylldes för att avvika från bestämmelserna i delgeneralplanen angående fritidsboende. Jag understryker att besluten togs på starka grunder och att vi noga granskade förutsättningarna för undantagslov. Avgörande faktorer var bland annat att vatten- och avloppsnätet byggts ut på området, att fritidshusen är en del av en permanent bosättning och servicenivån på kollektivtrafiken.

I enlighet med strategin

Utskottets ordförande Kasper Nyberg (SFP) säger att det inte förekom någon dramatik under mötet, snarare var beslutet en konsekvens av principdiskussionen i samband med mötet i september då man gick in för att särskilt beakta de tre ovannämnda faktorerna.
– Fastigheterna ligger visserligen på ett område som i delgeneralplanen för skärgården och kusten är reserverat för semesterboende men vi ansåg att planen ger utrymme för undantag.
Nyberg säger att onsdagens beslut i sig inte ska tolkas som en linjeändring, den gjordes redan i början av året då Sibbos strategi för åren 2018–2021 godkändes.
– I strategin står det bland annat att Sibbo vill möjliggöra boende, att vi vill vara flexibla och att vi vill ha livskraftiga byar. Nu förverkligar vi strategin och vi vill då det är möjligt tillmötesgå människor som har en dröm om att få bo på sommarstugan året om. Vi vet att det i många kommuner redan nu finns folk som bor året runt i sina semesterhus men nu kan de göra det också officiellt.
Vestman är inne på samma linje:
– Så klart vill vi möjliggöra att de som redan nu i praktiken bor året om i Sibbo även ska kunna vara skrivna i kommunen och betala sin kommunalskatt till Sibbo. I första hand kan det här åstadkommas genom att försnabba uppdateringen av planläggningen för skärgården och kusten.
Nyberg ser det inte som ett problem om onsdagens beslut leder till ett större antal ansökningar om undantag.
– I teorin finns det x antal fastigheter där ägarna har samma möjlighet. Men vi har bett om utlåtande av både Sibbo Vatten och vattenandelslaget och de anser att kapaciteten räcker till även om alla ansökte om tillstånd, vilket de inte kommer att göra. Så jag ser inte ett ökande antal ansökningar som en risk utan som en möjlighet. Och onsdagens beslut betyder inte heller att vi skulle skjuta villt omkring oss, utan vi beviljar undantag endast i de fall där det finns en stark grund som håller en juridisk granskning.

ANDRA LÄSER