Avtal ska ge enigare fullmäktige

ÖVERENS. Fullmäktigeordförande Otto Andersson förespråkar ett fullmäktigeavtal i Lovisa. Här på ett möte i november. Bild: Max Nyberg

Alla vinner om man samarbetar för stadens bästa. Det är tanken med ett fullmäktigeavtal som är på tapeten i Lovisa. Borgåpolitikerna misslyckades införa ett likadant 2013.

Exakt vad det innebär, när det händer eller hur det ska genomföras är lite oklart i det här skedet – men i Lovisa förhandlar politikerna nu om ett fullmäktigeavtal.

Enligt ett pressmeddelande är syftet med avtalet "att komma överens om målsättningar för verksamheten och principer som alla fullmäktigegrupper kan omfatta.".

Oklara detaljer

Pressmeddelandets kontaktperson, fullmäktigeordförande Otto Andersson (SFP), är den ursprungliga initiativtagaren. I det här skedet är han ovillig att beskriva förslaget på ett mera konkret plan eftersom man ännu diskuterar det.

Enligt Andersson verkar det finnas stöd för idén, något man kommit fram till på några inledande möten där gruppordförandena träffats tillsammans med några ledamöter.

Han uppger att avtalet ska tillåta grupperna att komma överens om utvalda viktiga saker som man gemensamt vill föra fram under fullmäktigeperioden – såväl principer som arbetssätt.

– Målet är att konkretisera huvudmålsättningarna i stadens ganska allmängiltiga strategi. Tillsammans ska vi försöka sitta ner och hitta lösningar som alla kan stödja, där man via samarbete kan få saker framåt. Det är alltid det bästa sättet, oavsett organisation.

Vilka konkreta saker det kunde handla om i strategin är däremot inte något som Andersson ännu vill tala om.

– Det handlar om stadens målsättningar. Om alla kan komma överens så är det samtidigt en signal till tjänsteinnehavarna att politikerna är överens.

Vad man konkret skulle rikta in sig på i fråga om arbetssätt förblir likaså oklart, men rent teoretiskt kunde det handla om att precisera redan existerande rutiner.

– Till exempel träffas gruppordförandena och fullmäktiges ordförande inför mötet för att gå igenom föredragningslistan.

Nej i Borgå

Motsvarande avtal var aktuellt i Borgå 2013. Där lyckades man aldrig komma till skott, inte minst eftersom det handlar om politik – och till politikens grundväsen hör att ha sin egen världssyn. Vad som är "bäst för staden" varierar därför enligt vem och vilket parti man frågar. Dessutom uppstod krångliga situationer, som att man till exempel inte kan tycka lika om investeringsnivån men olika om skuldsättningen.

Otto Andersson tror ändå att det inte ska vara ett problem i Lovisa.

– Det är aldrig dåligt om man tillsammans funderar på hur man jobbar för stadens bästa. Och så har diskussionen ett värde i sig. Förstås är politikens grundväsen att ha sina övertygelser, och därför är det viktigt att vi diskuterar.

Han påpekar också att det finns frågor som är lättare att komma överens om än andra.

– Det finns många kommunala frågor som trots allt inte har så hemskt stark partipolitisk färg.

Andersson vill också avdramatisera saken lite, och påpekar att motsvarande avtal blir allt vanligare i stora städer.

– Det börjar synas också i mindre och medelstora städer. Och, för att ta till ett slitet uttryck, så är processen minst lika viktig som slutresultatet. Jag hoppas att vi kommer i mål. Vi sitter ner och diskuterar saken under våren.

Kommunförbundet om fullmäktigeavtal

Är ett samarbetsavtal som konkretiserar prioriteringarna och det årliga temat i fullmäktigearbetet, samarbetsförhållandena och principerna för informationsgången.

I fullmäktigeavtalet kan man också ange verktyg och former för fullmäktigearbetet

Också formerna för fullmäktiges strategiarbete kan nämnas i fullmäktigeavtalet.

I många kommuner har man också ingått avtal mellan fullmäktigegrupperna.