Avtal om Inveon godkänt i Borgåstyrelsen – men samkommunen ska ännu säga sitt

SNART KLAPPAT OCH KLART? Andra stadiets framtid i Östnyland är en fråga som delat åsikter väldigt länge. Nu verkar vi gå mot en lösning. Bild:

Ska yrkesskolfrågan i Östnyland äntligen bli löst? Rösterna föll 9-4 då stadsstyrelsen på måndagskvällen röstade om Svenska Framtidsskolans, det vill säga Prakticums avtalsutkast om att ta över Inveons utbildningsverksamhet.

Elin Blomqvist-Valtonen, Pehr Sveholm, Bodil Lund, Christer Andersson, Johan Söderberg, Anna-Stiina Lundqvist, Tuomas Green, Outi Lankia och Nina Uski röstade ja, medan Tapani Eskola, Anette Karlsson, Marianne Korpi och Markku Välimäki sade nej till förslaget om att godkänna det aktuella utkastet. Det gäller således överlåtelse av Inveons utbildningsverksamheter till Prakticum och att Borgå stads representanter i styrelsen för samkommunen ges anvisningar om att godkänna det.

Samtidigt konstaterade stadsstyrelsen att fullmäktige i budgeten för år 2019 har anvisat ett anslag på 250 000 euro för anskaffning av aktier. Styrelsen beslutar om aktieanskaffning som separat ärende, om överlåtelseavtalet godkänns. Deltagandet i aktieemissionen föregås av en analys av det ansvar och risker som hänger samman med bolagets ekonomi och verksamhet.

I omröstningen förlorade Anette Karlssons förslag. Hon föreslog att stadsstyrelsen inte ska godkänna föreliggande föreslag.

En miljon för fastigheterna

Styrelsen beslutade dessutom enhälligt att köpa de fastigheter som samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland (Inveon) äger i Haiko. Köpesumman är 1 miljon euro.

Man förutsätter att samkommunens styrelse samtidigt som den godkänner överlåtelseavtalet fattar ett slutgiltigt beslut om köpet.

Affärsverket Borgå lokalservice uppmanas att tillsammans med Inveon inleda åtgärder som anknyter till förflyttningen av den så kallade stödtjänstpersonalen. Lokalitetsledningen ska inleda avtalsförfaranden som anknyter till en tidsbestämd återförhyrning av området.

Mer läsning