Avtal godkänt för Jontas idrottspark

Efter att markanvändningsavtalet för Jontas idrottspark i Hangelby godkändes i Sibbo kommunstyrelse på tisdagen kan fullmäktige ta ställning till detaljplanen.

Syftet med markanvändningsavtalet är att kommunen och markägaren kommer överens om hur bland annat byggandet på området ska genomföras i enlighet med förslaget till detaljplan som är under planering. Markägaren har redan godkänt avtalet.

Enligt förslaget till detaljplan kommer det att finnas en byggrätt på 5 500 våningskvadratmeter på området. Detaljplanen ska inte leda till några förpliktelser för kommunen.

Enligt markanvändningsavtalet är det markägaren som ansvarar för all planering, allt byggande och allt underhållsarbete samt för alla kostnader som de medför. Dessutom ska markägaren låta bygga en gång- och cykelled till Eriksnäs innan idrottsparken öppnar.

Markanvändningsavtalet innehåller ett tillägg om böter som indrivs om markägaren försummar vissa åtaganden i avtalet.

Mer läsning