Avhopp och direktörsavtal

AMISTO. Den finska yrkesutbildningen vid IUKKY har hand om en stor bit av andra stadiet i Östnyland. Bild: Kristoffer Åberg

Det finns ett starkt motstånd mot de nya östnyländska planerna för andra stadiets utbildning bland en del av den finska yrkesutbildningens tjänstemän och förtroendevalda. Käppar läggs i hjulen med jämna mellanrum.

Styrelsen för den finska yrkesutbildningssamkommunen, IUKKY, möttes i början av mars till ett rutinmöte, som sedan visade sig vara något helt annat.

Föredragningslistan som hade skickats ut på förhand, och som hade uppdaterats ännu en halv timme före mötet, innehöll bland annat ett ärende om att styrka strategin. Under mötet fick ärendet ett tillägg, det handlade också om att styrelseordförande Hannu Moilanen skulle få göra upp ett direktörsavtal med IUKKY:s verkställande direktör Markku Kantonen "eftersom kommunlagen kräver det".

Fel tidpunkt

– Varken jag eller någon annan insåg vad det var fråga om, säger Elin Blomqvist, SFP, som är styrelsemedlem i IUKKY.

– En sådan fråga borde ha kommit upp som ett eget ärende. Nu fanns den inte ens med i ursprungstexten utan fogades in efteråt.

Enligt Kurt Torsell som är utredningsman för de nya bolag som ska bildas för att ta hand om yrkesutbildningen på finska och på svenska i framtiden är ett direktörsavtal i det här skedet, när så många frågor är öppna, inte motiverat.

– Det är grundavtalet som borde definiera vem som får sluta direktörsavtal. Just nu är det inte klokt att sluta ett avtal.

Enligt vad både Blomqvist och Torsell vet har något avtal ändå inte gjorts upp. Ordförande Moilanen har inte gått att nå för en kommentar.

Behandla på nytt

Det finns ett stort motstånd på vissa håll inom den finska yrkesutbildningen för att gå med i den modell som alla delägarkommuner i regionen har kommit överens om att låta utreda.

– Förra veckan meddelade Markku Kantonen att han kommer att dra sig ur styrgruppens arbete, bekräftar Torsell. Det ändrar ju ingenting och processen går vidare men det är viktigt att allas åsikter kommer fram i styrgruppen. Nu saknas en stor bit när Kantonen inte är med.

– Antingen är man med och bestämmer om framtiden eller så fattas besluten över ens huvud.

Elin Blomqvist kommer vid nästa styrelsemöte att försöka få en ändring på beslutet om direktörsavtal.

– Om vi har fattat ett dåligt beslut måste det ju kunna tas tillbaka. Jag kommer åtminstone att försöka få ärendet tillbaka på listan.