Avgörande om Inveon senast i september

BLIR DET ÄNDÅ EDUPOLI? Prakticums nya utbildning i Östnyland har erbjudits undervisningsutrymmen i Edupoli vid Yrkesvägen i Estbacka. Arkivbild. Bild: Kristoffer Åberg

De tre största kommunägarna i Inveon, Borgå, Sibbo och Lovisa, väljer alla att fortsätta förhandlingarna med Prakticum. Borgå ställer ultimatum om förhandlingsresultat senast 15 september.

Efter tisdagens enhälliga kommunstyrelsebeslut i Sibbo står det klart att de största av Inveons delägarkommuner vill att förhandlingarna med Prakticum fortsätter. Alternativen, som Inveons styrelse lagt fram, var att inleda förhandlingar med nya finska Edupoint eller fortsätta som ett självständigt yrkesinstitut.

Också i Lovisa gavs ett enhälligt ja till Prakticumförhandlingar, redan i maj.

I Borgå röstade stadsstyrelsen på måndagen 8-5 för att fortsätta förhandlingarna med Prakticum. För stadsdirektörens förslag röstade alla fem ledamöter från SFP, de två från Samlingspartiet och Jari Oksanen, Gröna.

Anette Karlsson, SDP, kom med motförslaget att i stället välja alternativ två, alltså föra förhandlingar med det nya finska lokala yrkesskolebolaget Edupoint. Alla tre SDP:are röstade för det här alternativet, liksom också Anne Korhonen, Cent, och Anna-Stiina Lundqvist, Gröna.

Ultimatum

Stadsstyrelsen konstaterar att ägarkommunerna senast den 15 september i år ska ha kännedom om och behandla det avtalsförslag mellan Prakticum och Inveon som avgör hur det går med samkommunens personal, eventuella egendomsöverföringar, lokalitetslösningar med ekonomiska konsekvenser och principerna om innehåll och verksamheter i den svenskspråkiga yrkesutbildningen i östra Nyland.

Särskilt viktigt är det för stadsstyrelsen att man får garantier för att verksamheten kommer att etablera sig och stanna kvar på området.

Stadsstyrelsen vill att stadens ledning diskuterar med de övriga ägarkommunerna om de centrala ägarpolitiska utgångspunkterna. Borgå stadsstyrelseordförande Jaakko Jalonen deltog inte i behandlingen av ärendet på grund av jäv. Jalonen är ordförande för Inveons styrelse.

Alla tre kommuner har målsättningen att en överlåtelse av samkommunens rörelse kan ske 31.12.2019.

Förhandlingarna mellan Inveon och Prakticum stupade i det första skedet på åsiktsskillnader när det gäller Inveonpersonalens anställningsskydd, och på oklarheter i var någonstans i Borgå den nya skolan ska finnas.

Mer läsning