Även Lovisa rekommenderar munskydd i högstadierna

Lovisa stad inför maskrekommendation i högstadierna per den 23 november. I gymnasiet har både elever och anställda använt mask sedan början av oktober. Bild: Kristoffer Åberg

Lovisa stad gick i dag ut med nya rekommendationer gällande stadens högstadier och bruket av munskydd. Från och måndag rekommenderas det att alla som studerar och arbetar i högstadiet använder ansiktsmask.

Maskrekommendationen gäller eleverna inom den grundläggande utbildningens årskurser 7-9, och omfattar också Dessa undervisningspersonalen och övrig personal; till exempelvis anställda som sköter bespisning, städning och underhåll.

Lovisa stad påminner samtidigt om att rekommendationen att använda munskydd på gymnasienivå och inom ungdomsarbetet fortfarande är i kraft. Rekommendationen infördes redan den 12 oktober medan högstadierekommendationen gäller från den 23 november.

Syftet med munskydden är att förhindra droppsmitta via luftvägarna.

Eleverna och familjerna ansvarar för anskaffningen av ansiktsmasker till studerande. Lovisa stads grundtrygghetscentral delar ut ansiktsmasker till mindre bemedlade. Arbetsgivaren ansvarar för anskaffning av ansiktsmasker till personalen.

Hand i hand med maskrekommendationen går god hand- och hosthygien. Att hålla säkerhetsavstånd är också viktigt.