Även föremål har känslor

KÄNNER SIG UTNYTTJAD? Här utforskas hur det känns att vara papperskorg, men också hur det känns att slänga sitt skräp i papperskorgen. Bild: Peik henrichson

På Lovisa gästateljé pågår den här veckan ett intressant experiment som man också kan stöta på ute på stan. Konstnärsparet Linda Emily Al-Ghussein and Fabian Olovson vill utforska om föremål har känslor, och en metod är att sammanfoga människor med olika objekt.

En jättelik brödrost, en stol, en grön golvlampa, en stenbumling och en stor pizzabit är några av de objekt som i gruppen Restless Minds regi förenats med människokroppar. Men när Al-Ghussein och Olovson ska presentera workshopen Objects have feelings too, och sina tankar kring föremålens känsloliv, visar det sig att den gröna golvlampan inte längre orkar stå stilla i hettan.

S​TEN MED KÄNSLOR​. Beniamino Borghi får bekanta sig med en stenbumlings känsloliv. ​Beteendevetarna Linda Emily Al-Ghussein and Fabian Olovson berättar om sina iakttagelser. Bild: Peik Henrichson

Temperaturen har rört sig närmare trettio grader hela dagen i Lovisa, så det är kanske inte så märkligt att Johan Lindström, som agerar lampa, känner sig för trött för att fortsätta.

– Det är tungt för en lampa i den här hettan, ursäktar sig Lindström lite senare när han klätt av sig sin lampskrud.

Helt oavsiktligt kom incidenten ändå att illustrera en av konstnärsparets poänger: Man ska ta hänsyn till objektens känslor.

Människan blir objekt

Johan Lindström hör till den utvalda grupp människor som Linda Emily Al-Ghussein and Fabian Olovson valt ut för att delta i workshopen i Lovisa. På videoskärmen snurrar en film från en konferens på Sverigebåten där gruppen fick sin första både praktiska och teoretiska känning av att sammansmälta med föremål.

– På sätt och vis använder vi dessa människor som material i vårt projekt, säger Fabian Olovson.

Vi vill studera både hur det känns att bli objektifierad, men också hur den objektifierade uppfattar de omgivande människornas reaktioner.

Samtidigt finns det en djupare mening i att utnyttja levande människor som material i konstverken. På det mest synliga planet handlar det om att de medverkande kliver in i varsin skulptur eller skrud som är ett bekant föremål som exempelvis en stol eller en pizzabit. Men en kanske ännu viktigare strävan är att skapa en djupare identifikation med olika objekt.

– Vi tog hela gruppen med till loppmarknaden nära busstationen i Lovisa för att titta på olika föremål, berättar Al-Ghussein. Alex (Alexandra Wolkowicz) hittade genast en kam som hon sade sig behöva. Men jag förklarade att vi inte ska leta efter saker vi behöver för något speciellt syfte, utan försöka uppskatta föremålen på deras egna villkor. Det här är en process där vi alla genomgår olika faser.

KÄNNER SIG BARSK. ​Linda Emily Al-Ghussein​ har klätt sig strikt som en beteendevetare. Bild: Peik Henrichson

När Linda Emily Al-Ghussein and Fabian Olovson jobbar tillsammans kallar de sin lilla grupp för Restless Minds. I skapandet ingår ofta en humoristisk lek med olika roller. I det aktuella projektet har de tagit på sig rollen som beteendevetare som bland annat studerar samverkan mellan människor och föremål.

– Jag känner mig lite barsk i den här klädseln, säger Al-Ghussein om sin utpräglat konservativa damdräkt. Men den hjälper mig att identifiera mig i rollen som beteendevetare. Dessutom är det en signal för hela gruppen att vi jobbar igen, och har lämnat våra vardagsroller som Fabian och Emmy.

Lösnäsor med djupare mening

Under båtfärden till Finland klädde sig Fabian Olovson och några andra medverkande stundvis i någon typ av lösnäsor. Här kanske det snarare handlade om en process där en viss yta eller textur gradvis börjar uppfattas som en del av den egna kroppen.

Linda Emily Al-Ghussein anser att människor i allmänhet förhåller sig väldigt subjektivt till olika objekt. I vissa fall kan människor exempelvis förhålla sig till ett objekt som till en kollega.

– Tänk på en taxichaufför, och hur han kan förhålla sig till sin egen bil. Eller en hantverkares förhållande till sitt favoritverktyg.

Svenskt konstnärspar som har jobbat på gästateljén i Lovisa i år.

De har två barn som trivs bra i Lovisa.

Projektet Objects have feelings too har en egen Facebooksida, liksom också Al-Ghussein och Olovson.

Catwalk torsdagen kl. 9 på Lovisa torg.

Besök på Lovisa bibliotek fredagen kl. 13.

Workshopen Objects have feelings too utforskar gärna också olika typer av objektifiering av människor eller djur. Det kan handla om situationer där en människa uppfattas som ett objekt och därmed blir avhumaniserad. En av deltagarna omvandlades därför till en stor papperskorg, och fick uppleva hur det kändes när människor kastade sitt skräp i honom.

– Vi vill studera både hur det känns att bli objektifierad, men också hur den objektifierade uppfattar de omgivande människornas reaktioner, säger Fabian Olovson.

På torsdagen kl. 9 fortsätter workshopen med en Catwalk på Lovisa torg, och på fredagen klockan 13 besöker Restless Minds Lovisa bibliotek med ett nytt jippo.

– Vi hoppas att vi också kunde träffa barn på biblioteket, säger Fabian Olovson.

Mer läsning