Avanti i fara – krävs på en halv miljon euro

FANFAR. Så här såg det ut när sommarmusikfestivalen Avanti drog in i Borgå år 2016 med Perttu Haapanens fanfar. Nu är orkesterns framtid hotad. Bild: Ksf-arkiv/Lauri Asanti

Undervisnings- och kulturministeriet kräver Avanti på en halv miljon euro och orkestern hotas av konkurs. Det är pengar som betalats ut som stadsandelar till kammarmusikorkestern. "Hutlöst" säger man från orkesterns sida.

Det är kammarmusikorkesterns rapporteringssystem som enligt Undervisnings- och kulturministeriet inte motsvarar dagens lagstiftning som är orsaken till att ministeriet per den 9 mars kräver orkestern på 500 000 euro som redan betalats ut. Enligt ministeriet har Avanti räknat med för många årsverken i sin rapportering, det över en period på tjugo år.

Från Avantis sida lyfter man fram att rapporteringssystemet infördes 1998 utifrån diskussioner som fördes med Undervisnings- och kulturministeriet. Eftersom kammarmusikorkestern arbetar med en stor mängd frilansande musiker och det på oregelbunden basis gör att ministeriets basmodell för rapportering inte fungerar i det här fallet.

I början av 2017 började Avanti utveckla ett eget ekonomiskt styr- och rapporteringssystem och som ett led i arbetet rådfrågade man igen ministeriet. Det var då som det visade sig att orkesterns rapportering inte motsvarar kraven i den rådande lagstiftningen om stadsandelar, och under året som gått har parterna i god anda utrett situationen.

Från orkesterns sida är saken klar: under alla år har man rapporterat om finanserna precis som överenskommet och man uppfyller kriterierna för kulturens stadsandelar. I återbetalningskravet medger å sin sia ministeriet att man eventuellt är delaktig i att "felaktiga procedurer" uppstått och att det inte finns orsak att misstänka uppsåtlighet, det vill säga att Avanti med vett och vilje angett större personalkostnader än man i verkligheten haft.

Enligt Avanti är kravet på att betala tillbaka 500 000 euro till Undervisnings- och kulturministeriet hutlöst. Däremot sträcker man sig till att möjligen godkänna en mindre summa – men med tillägget att ramtiden för kammarmusikorkestern i det fallet är allvarligt hotad.

Avanti är något av en institution inom finländskt musik- och kulturliv och grunden ligger dels i orkesterverksamheten, dels i Sommarmusikfestivalen som, i samarbete med Borgå stad, ordnats i Borgå redan under 32 somrar. Genom åren har Avanti bjudit publiken på närmare 600 uruppföranden och har gett tonsättare som Magnus Lindberg, Kaija Saariaho och Esa-Pekka Salonen deras internationella genombrott.

Undervisnings- och kulturministeriet håller på och förnyar finansieringen av museernas, teatrarnas och orkestrarnas verksamhet. Meningen är att förnya finansieringssystemet så att det på ett bättre sätt tar i beaktande förändringar inom konstfältet och samhället. Reformen är just nu på remissbehandling. ÖN

Mer läsning