Aurorahallens ytterväggar är fuktskadade

AURORAHALLEN. Fuktskadan i Aurorahallens ytterväggar på långsidorna har uppstått på grund av byggnadsfel under byggtiden. Arkivbild. Bild: Kristoffer Åberg

Reparationerna av både Aurorahallen och av Ungdomsishallen försenas.

I samband med renoveringen av taket på Aurorahallen har man konstaterat fuktskador i hallens ytterväggar. Skadan är så omfattande att ytterväggarna på långsidorna och den ena gavelväggen måste förnyas helt, och värmeisoleringen och väggbeklädnaden också i den andra gavelväggen förnyas.

Fuktskadan i Aurorahallens långsidor har uppstått på grund av byggnadsfel under byggtiden, för gavelväggarnas del är det regnvatten som runnit in i väggkonstruktionerna.

Entreprenören har lämnat in ett anbud på ungefär 300 000 euro för renovering av Aurorahallens väggar. För ändringsarbeten ska man ansöka om ändringstillstånd hos byggnadstillsynen.

Förseningar

Enligt en preliminär uppskattning skjuter man upp ibruktagandet av Aurorahallen från slutet av oktober till mitten av november. Tidtabellen preciseras ännu om ungefär en månad när leveranstiderna för de nya väggmaterialen har bekräftats.

Ändringsarbetena i Aurorahallen påverkar också tidtabellen för renoveringen av Ungdomsishallen som kan tas i användning igen i mitten av december enligt nuvarande bedömning. Samma entreprenör ansvarar för renoveringen av båda hallarna, och man kan inte renovera hallarna samtidigt.

Träningstider förskjuts

Förseningarna leder till förändringar i höstens tränings- och användningstider.

Ändringarna gäller tider från den 31 oktober 2017 som redan beviljats och fastställts. Renoveringen av hallarna har också inverkan på reserveringar av de idrottslokaler som användarna av Aurorahallen och Ungdomsishallen har använt tillfälligt.

På grund av förseningen blir man tvungen att avboka några av Finlands Innebandyförbunds turneringsreserveringar och enskilda reserveringar för matcher.

Idrottstjänsterna har redan startat en ny planeringsomgång om användningstiderna och förhandlar om användningen av ersättande lokaler med de föreningar, skolor och andra grupper som använder hallarna och övriga idrottslokaler.