Augusti rätt varm och vacker

ÅSKA PÅ GÅNG. Det åskande sparsamt under sommaren men den 15 augusti drog åskmoln från väst mot ost över havet utan att nå land. Bild: Egil Green

Augusti blev litet varmare, vackrare och regnigare än normalt. Sommaren var varmare, vackrare och mindre regnig än i genomsnitt men på det hela taget ganska nära det normala.

Augusti började i kyliga tecken men blev allt varmare ju längre månaden framskred. I mitten av augusti var medeltemperaturen 16,1 grader för att till sist skrivas 16,8 grader vid månadsskiftet augusti...