Åttabarnsmamma som höll fast vid sitt yrke

SLÄKTBILD. Fotografen Matias Uusikylä är barnbarnsbarn till Hanna Frosterus- Segerstråle och har gjort en film om henne för utställningen. Här framför målningen Hannas tre äldsta (1895, med Lennart Segestråle i mitten). Foto: Kristoffer Åberg Bild: Kristoffer Åberg

Borgåkonstnären Hanna Frosterus-Segerstråle målade det som låg henne närmast: sina egna barn.

Hon intresserade sig särskilt för hur modersrollen kunde kombineras med karriär. Borgå museum uppmärksammar henne i och med hennes 150-års jubileum med en utställning i Gamla Kaplansgården.

Att hålla till i barnkammaren var för Hanna Frosterus-Segerstråle ingen börda, tvärtom ett stort privilegium. Hon har själv yttrat att "det var som att gå in i en trädgård och plocka blommor." Själv var hon brådmogen; alltsedan tonåren starkt troende, som adertonåring gav hon ut sin första bok med illustrationer och vid tjugo hade hon redan fått uppskattning för sitt måleri. Frosterus-Segerstråle såg dock inget hinder i att gifta sig och hon uttalade sig mycket tidigt att hon ville ha tio barn och vara konstnär. Hon nådde sina mål, dock blev barnen "bara" åtta. Före det hann Hanna Frosterus-Segerstråle studera i två skeden i Paris. Hon åkte dit med sin blivande man Albert Segerstråle som studerade teologi vid Sorbonne. De bosatte sig sedan i Borgå då Albert fick tjänst som lektor i teologi vid Borgå lyceum.

Familjen var mycket viktig för Hanna Frosterus-Segerstråle och hon hade turen att gifta sig med en man som stödde henne i hennes yrkesval. Vilket var ovanligt i slutet på 1800-talet.

– Familjen var mycket viktig för Hanna Frosterus-Segerstråle och hon hade turen att gifta sig med en man som stödde henne i hennes yrkesval. Vilket var ovanligt i slutet på 1800-talet, säger museidirektör Marina Catani.

Utställningen omfattar ett trettiotal målningar, skisser och teckningar. Nästan hälften av verken är lånade ur olika privatsamlingar.

– Det har sin förklaring; en stor del av Frosterus-Segerstråles produktion är porträttbeställningar. Hon hade från början lätt att fånga utseendet och det var inte bara barn hon intresserade sig för, utan också kvinnor och äldre personer.

Bild: Kristoffer Åberg

Borgå museum ställde senast ut Hanna Frosterus-Segerstråles målningar på sjuttiotalet. 2002 tog man fram henne som en "kvinnokonstnär" i Tavastehus konstmuseum. Sedan dess har hon inte ställts ut i större format. Denna utställning är annorlunda i och med att man valt att fokusera uttryckligen på hennes barnkammarbilder.

– Barnkammarpastellerna har vistats sällan och vi anser det nu ligga i tiden att lyfta fram dem, säger Catani.

– Det pågick förändringar i barnkulturen under sekelskiftet 1900 och barnen lyftes i fokus på ett nytt sätt. Frosterus-Segerstråle visar intryck av detta i hennes ljusa pasteller. Hennes barn uppfostrades inte enligt tidsandan till allvarliga små vuxna utan gavs lekrum och lätta kläder.

Utställning i Galleri Gamla Kaplansgården: Hanna Frosterus-Segerstråle 150 – Målarinnan i barnkammaren, till 11.6. 2017.

Program i anknytning till utställningen:

Lördag 8.4 kl. 12 och 14 verkstad med pastellkrita för hela familjen. Start i Kaplansgården, därefter i Holmska gården.

Onsdag 12.4 kl. 13 senior-eftermiddag. Start i Kaplansgården, därefter i Holmska gården.

Frosterus-Segerstråle tog starka intryck av författaren och pedagogen Ellen Keys filosofier om inredning, barnuppfostran och kvinnans rättigheter, samt av Carl Larssons bildspråk och skapade ett modernt, ljust hem. Reformidéerna speglas också i att hon åt vegetarisk kost och ville frångå att använda korsett. I utställningen finns även barnböcker och illustrationer; Frosterus-Segerstråle var nämligen också verksam som författare.

– Ordet var för henne en nästan lika viktig uttrycksform som bilden. Hon publicerade under signaturen "H.F." och "-anna" i huvudsak svenskspråkig barnlitteratur. I hennes produktion ryms också illustrationer, bland annat till J. L. Runebergs diktsamling Idyll och epigram.

Även om utställningen fokuserar på hennes tid som småbarnsmamma ges man även möjlighet att bekanta sig med hennes produktion och liv i en större helhet i en kortfilm som fotografen Matias Uusikylä gjort för utställningen. Uusikylä är barnbarnsbarn till konstnären.

– Andliga frågor var viktiga för Hanna genom hela livet, i släkten finns präster ända från1500-talet. Men också konstnärliga anlag, hennes kusin var Ville Vallgren, säger Matias Uusikylä.

Bild: Kristoffer Åberg

Konstnärsådran kom att gå vidare i parets barn Lennart Segerstråle som också blev bildkonstnär och Solveig von Shoultz som blev författare. Omkring 1912 bosatte sig familjen Segerstråle på Brunnsgatan 8 i Borgå i ett hus som kallades Hemmet. Där hade Hanna Frosterus-Segerstråle en rymlig ateljé och där arbetade hon resten av sitt liv, också sedan maken dött, barnen flyttat bort hemifrån och hon hyrt ut hela nedre våningen av huset.


Mer läsning