Att värna om meningsfullheten

Jag vet genom mitt yrke att mycket går förlorat om ungdomen inte får levas.

På väg hem från jobbet möter jag några studentkårsbekanta. De ser matta ut, en av dem säger uppgivet att nästa sak att se fram emot är julafton. Det känns absurt, att vi är kring 20 och 25 och nästa s...