Att tjäna andra

Alla säljer vi något och alla har vi chefer. Därför är det så svårt för personer med auktoritetsproblem, ingen av oss kan vara utan att lyssna på andra.

Det är också svårt för ensamvargarna. Ingen av oss kan leva eller arbeta i ensamhet utan i dagens värld är var och en av oss beroende av väldigt många andra människor. Har du funderat på hur du förhål...