Att nå världsarvslistan är svårt

HUR GÅR DET? Lätt är det inte, men kanske Gamla stan denna gång lyckas komma med på världsarvslistan. Första etappen är den tentativa, nationella listan. Bild: Kristoffer Åberg

Att försöka lönar sig absolut, men enligt miljörådet Jukka-Pekka Flander är det ingen lätt match för Borgå att nå Unescos världsarvslista. Lyckas det ökar antalet världsarvsturister. Det är en mycket positiv sak.

Finland ska nu uppdatera sin tentativa, nationella lista med högst fyra objekt och efter det är det världsarvskommittén som avgör om objekten uppfyller de krav och kriterier som finns i världsarvskonventionen.

Miljöministeriet och Museiverket lät finländarna komma med förslag på objekt och ett sextiotal inlämnades. Gamla stan i Borgå är ett av dem.

Då förslagslistan i veckan fyllts twittrade stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula genast om att helheten är bra. Han tror ändå att det är en överraskning för de flesta att Gamla stan inte redan finns upptagen som ett världsarv.

– Jag tror att Borgå nu kan klara sig riktigt bra i konkurrensen, säger han till ÖN och tillägger att stadens ansökan är väl motiverad.

Två modeller

Borgåstyrelsen har föreslagit Museiverket, att Borgå upptas på den tentativa listan som ett tillägg till gamla Raumo eller alternativt som ett nytt objekt, dit också historiska Borgbacken hör.

– Att ändra på historien är omöjligt, konstaterar Jukka-Pekka Ujula och hänvisar till tidigare skeden i världsarvsprocessen, då gamla Raumo valdes i stället för Borgå.

Han anser ändå att det nu finns en chans att korrigera tidigare slutresultat.

– Detta är ju en viktig fråga som inte berör enbart Borgå.

Jukka-Pekka Flander jobbar vid Miljöministeriet och påpekar att det slutliga beslutet om den tentativa listan fattas av Undervisnings- och kulturministeriet.

– Visserligen bereds frågan av ett team, där också vi är med.

Han har svårt att tro att Gamla stan har stora chanser att komma med på världsarvslistan som ett nytt objekt. Att bli ett tillägg till Raumo är inte heller särskilt lätt.

– Också Kristinestad vill samma sak.

Viktig buffertzon

Å andra sidan påpekar han att nationalstadsparken i Borgå har en stor betydelse i sammanhanget.

– Nu har Gamla stan en buffertzon, så var det inte senast då området var på förslag.

Så loppet är inte kört än på något sätt.

Besluten om vilka objekt som tas med på den tentativa listan fattas i år.

– Tidtabellen för den fortsatta processen är omöjlig att uttala sig om. Det kan ta flera år innan man vet hur det slutligen blir, förklarar Flander.

Om Gamla stan lyckas nå världsarvslistan ökar antalet turister, vilket givetvis har både för- och nackdelar eftersom Gamla stan redan nu är hårt belastad. Jukka-Pekka Flander framhåller ändå att erfarenheterna från andra håll visat att de världsarvsturister som besöker den här sortens objekt i allmänhet lämnar ganska mycket pengar efter sig.

– De är inte sådana som bara springer genom en plats utan övernattar oftast också.

I övrigt har en dylik nominering inga större följder för det aktuella området, men det kan bli lättare att exempelvis få EU-pengar för vissa projekt.

FAKTA

Världsarv i Finland

Sveaborg, en av världens största sjöfästningar.

Gamla Raumo, en av Finlands sex medeltida städer.

Verla träsliperi och pappfabrik, väl bevarad, nedlagd träindustri.

Sammallahdenmäki, 33 gravrösen från bronsåldern.

Petäjävesi gamla kyrka, träkyrka från 1700-talet.

Struves meridianbåge, mäter upp jordklotets rundning.