Att bygga sig en likkista

Robert Åsbacka, född i Terjärv, hör i likhet med Lars Sund till de österbottniska författare som tagit steget över Bottniska viken och slagit sig ned i Sverige. Bild: Karl Vilhjalmsson

Vinddrivna existenser i samhällets marginal går på kurs i tillverkning av likkistor för egen räkning. Robert Åsbackas nya roman Kistmakarna är en berättelse om utanförskap, ensamhet, kärlekslängtan, politik och samhällskritik.

Robert Åsbacka, född i Terjärv, hör i likhet med Lars Sund till de österbottniska författare som tagit steget över Bottniska viken och slagit sig ned i Sverige. För Åsbackas del är hemorten nume...