Att åka skidor ska vara roligt

UPPFÖRSBACKE. Barn och föräldrar begav sig ut på ett träningspass tillsammans. Bild: NÅID

Längdåkning Inom ramarna för det nya projektet Skidåkning är kul ordnar NÅID:s skidutskott, med Borgåduon Anders Wilkman och Jonas Hamström som primus motorer, träningsdagar på olika håll i Nyland och Åboland under den stundande säsongen.

Syftet med projektet är att locka barn och ungdomar som redan tävlar inom skidåkning men också de som är intresserade av skidåkning att samlas till projektdagar för att få veta mera om såväl fysisk som mental träning och om skidutrustning.

Dessutom får deltagarna träffa toppidrottare och bekanta sig med andra idrottare från grannföreningar. Projektdagarna är avsedda för juniorer i åldern 10-20 år, föreningstränare och föräldrar.

Projektet är ett samarbete mellan föreningar inom Nylands och Åbolands Idrottsdistrikt och finansieras av FSI (Finlands Svenska Idrott).

Nytänkande behövs

Bakom projektet ligger skidtränarna Anders Wilkman​ och Jonas Hamström​, bägge med rötter i Borgå, samt NÅID­skidutskotts nya styrelsemedlemmar Anders Back​, Niklas Nyman​ och Robin Fröberg.

De senaste årens snöfattiga vintrar och en brist på ledare styrelse har lett till ett minskat antalet skidåkare bland föreningarna inom Nylands – och Åbolands idrottsdistrikt.

Ny aktivitet behövs och genom ett projekt som Skidåkning är kul sprids det roliga i skidåkningen och samtidigt får utövarna dela sitt intresse med likasinnade.

Det räcker exempelvis med en backe som man springer uppför ett antal gånger får att få en bra träning gjord.

– Projektets innehåll och upplägg är planerat så att deltagarna inte behöver ha någon bakgrund inom skidåkning, säger Anders Wilkman.

– Olika former av skidträning lärs ut på ett enkelt sätt och grundtanken är att barn och föräldrar skall kunna utnyttja den information de får under projektdagarna i vardagen och hemmiljön.

Skidåkning kan utövas på olika sätt och man behöver inte alltid den bästa utrustningen eller terrängen för att träna.

– Det räcker exempelvis med en backe som man springer uppför ett antal gånger får att få en bra träning gjord.

Jonas Hamström säger att skidåkning på tävlingsnivå ofta förknippas med mycket utrustning och upplevs komplicerat av många föräldrar.

– Typiskt för den finska kulturen är att saker måste göras invecklat och svårt, så är det också gällande utrustningen i skidåkning. Vi vill med hjälp av projektet visa hur enkelt det egentligen är, säger Hamström.

Varje projektdag har ett tema och en gästföreläsare/toppidrottare. Dagen innehåller två träningar och en eller två föreläsningar.

Fotbollsbakgrund

Under hösten kommer det att ordnas ytterligare fyra stycken projektdagar.

17.9. i Kisakeskus i Pojo.

Tema: Näringslära, Träning: Rullskidning.

30.10. i Träskberga i Sibbo.

Tema: Pulsmätare; när och varför använda, Träning: Rullskidning + löpning

26.11. i Pemar i Egentliga Finland (Skidtunnel).

Tema: Utrustning (skidor, vallor), Träning: Skidåkning på snö.

18.12. i Pargas.

Träning: Skidning på snö

Mer information över projektdagarna hittas på: http://fss.idrott.fi/distrikt/naid/traning/.

Tilläggsinfo fås av Anders Wilkman (e-post anders.wilkman@helsinki.fi, tfn +358400715717)

Den första projektdagen, som lockade närmare 60 deltagare, hölls på Solvalla i Esbo den 28 augusti med längdåkaren Matias Strandvall​ och idrottspsykologen Cristoph Treier ​som föreläsare.

Matias Strandvall ledde en träning deltagarna och höll en föreläsning om hur han själv tränade som junior, varför och hur han blev toppidrottare. Dessutom tipsade han deltagarna om vad som en junior skall tänka på vid sin egen träning.

– Strandvall poängterade att juniorer ska röra på sig mycket och inte vara rädda att träna för mycket. Enligt honom kan man inte träna för mycket utan träningsmängden begränsas av behovet att återhämta sig och betonade att barn och ungdom måste sova och äta tillräckligt mycket, säger Anders Wilkman.

Matias Strandvall spelade fotboll som junior innan han valde skidåkning som sin huvudgren. Som mest spelade han samtidigt i tre olika fotbollslag. En vanlig veckodag kunde bestå av tre fotbollsträningar under samma kväll.

– Att Strandvall spelade mycket fotboll som junior anser han som en bidragande orsak till hans framgångar i skidspåret då det blev mycket "gratis" träning genom att springa efter bollen, berättar Jonas Hamström.

Naturligt att vara nervös

Cristoph Treier föreläste om mental träning och tog fasta på målsättning, nervositet och självförtroende. Till idrott hör att utövaren är nervös över hur tävlingen eller matchen kommer att gå. Treier poängterade att nervositet bör ses som en naturlig sak och en möjlighet att prestera på topp.

– Han sade bland annat att det har en naturlig förklaring att man springer flertalet gånger på wc innan en prestation; beteendet styrs av hjärnan och då vi exempelvis ska springa hårt så är det fördelaktigt att vara så lätt som möjligt. Därför springer vi på wc för att tömma kroppen på allt onödigt

Självförtroende är något som alla människor jobbar med och har en stor betydelse inom idrott. Treier påminde alla deltagare om att såväl vid med– som motgång är lärorikt att analysera prestationen.

Låg tröskel

Vid medgångar skall man tänka efter vad man gjorde då det gick bra och vid motgångar fundera över vad man kunde gjort bättre för att prestationen skulle varit mer lyckad. Treier påpekar att ett hälsosamt förhållningssätt bemöter såväl motgångar som medgångar på samma sätt.

– Tyvärr blir det ofta inom idrott så att misslyckanden får mer uppmärksamhet än framgångar. Det ökar rädslan hos utövaren att misslyckas och inte bli accepterad, säger Anders Wilkman.

– Vi vill med hjälp av våra projektdagar också beakta den mentala delen och sänka tröskeln för att delta i tävlingar. Alla möter motgångar i livet och det inte något människan bör stämplas för.

Mer läsning