Åtgärda vägarna

Om vägarna vore i bättre skick skulle kanske flera välja att ta cykeln i stället för bilen.

Svenska Yle lyfte förra veckan upp i hur dåligt skick flera av vägarna i Borgå är. Veckjärvivägen har hål och sprickor som gör att cyklisterna kan råka ut för olyckor och cyklarna kan drabbas av materiella skador. Veckjärvivägen är inte den enda vägen i Borgå med detta problem, bland annat Ebbovägen och Vålaxvägen är också i dåligt skick.

Många unga i Borgå rör sig med cykel och det är i synnerhet för dem vägarnas skick är ett problem. SU i Borgå anser att problemet bör åtgärdas snarast, för cyklisternas säkerhets skull. Alla ska kunna känna sig trygga då de cyklar till skolan eller jobbet.

SU i Borgå hoppas att NTM-centralen tar till nödvändiga åtgärder för att förbättra cyklisternas situation. När det gäller infrastruktur glöms den lätta trafikens behov väldigt lätt bort. Om vägarna vore i bättre skick skulle kanske flera välja att ta cykeln i stället för bilen.

Att fler skulle ta cykeln i stället för bilen skulle hela samhället vinna på. Alla vet i dag vilken effekt privatbilismen har på miljön. Dessutom är cykling också hälsofrämjande vilket behövs i en så stillasittande arbetsmiljö som vi har i Finland i dag. Vi hoppas att Borgå ska kunna vara en cykelvänlig stad där allt fler väljer cykeln framför bilen och att de då också ska kunna känna sig trygga på vägarna.

Daniela Ikäheimo Ordförande, Svensk Ungdom

Mer läsning